Gå til sidens indhold

Højesteret

20 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende sammenlignende reklame kunne ikke ankes til Højesteret

20 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret

17 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Påbud om at nedlægge bestyrelseshverv i finansielle virksomheder

Adfærd udvist i anden ikke-finansiel virksomhed gav grund til at antage, at A ikke ville varetage sine bestyrelseshverv i to finansielle virksomheder ...

17 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om restkrav i henhold til kontrakt om køb af bil kunne anmeldes i dødsbo

Kreditgiver kunne ikke gøre restkrav gældende over for dødsbo efter tilbagelevering af bil

15 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om fremlæggelse af sagkyndig erklæring

Psykologerklæring måtte anses for ensidigt indhentet og kunne ikke fremlægges som bevis

14 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om medvirken til ulovlig streaming

Anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig streamingtjeneste udgjorde strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser

14 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om ændring af valg i selvangivelse

A ville have selvangivet lån anderledes, hvis han havde været klar over, at skattemyn­dig­hederne ikke ville godkende tab på bl.a. aktier som fradrags...

14 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om betaling af skønsmands honorar

A og B skulle afholde udgiften til honorar til skønsmand i forbindelse med isoleret bevisoptagelse

10 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om udlevering af lydoptagelse

Der var ikke grundlag for at udlevere lydoptagelse fra retsmøde

09 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to ...

Anklagemyndigheden var ikke som følge af ankefrafald over for en medtiltalt afskåret fra at påstå skærpelse i ankesagen mod T. Straffen fastsat til fængsel i 80 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste

09 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Ansøgning om kæretilladelse ikke imødekommet

Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde kæretilladelse

08 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om salær til beskikket advokat

Salær til beskikket advokat skulle fastsættes med udgangspunkt i påstandsbeløbet