Gå til sidens indhold

Højesteret

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Lønmodtager havde krav på godtgørelse

En gravid lønmodtager, hvis ansættelsesvilkår var blevet forringet som følge af graviditeten, havde krav på godtgørelse

17 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Påbud om nedsættelse af takster var gyldigt

Jernbanenævnets påbud om nedsættelse af takster for ydelser, leveret af kombiterminaler var gyldigt

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Betalingspligt for anbringelse af grønlandske borgere i Danmark

Kommuneqarfik Sermersooq havde ikke pligt til at betale udgifter til anbringelse af to grønlandske borgere efter dansk straffedom

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulovlig frihedsberøvelse

Frihedsberøvelse af udlænding uden lovligt ophold burde ikke have fundet sted

11 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Tiltaltes egenhændige adgang til sagens materiale under hovedforhandlingen

At udlevere sagens materiale til tiltalte på en iPad under hovedforhandlingen krævede anklagemyndighedens samtykke

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes

En svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes her i landet

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelser for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Lån skulle udgå af virksomhedsordning

Private udlån, der uberettiget var medtaget som aktiver i virksomhedsordninger, anset for udtaget i tidligst mulige år inden for genoptagelsesfristen

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Tvangsfuldbyrdelse af delvist anket dom

Dom, der var delvist anket af modparten inden fuldbyrdelsesfristens udløb, kunne tvangsfuldbyrdes

19 dec 2023

Domsresume

Højesteret

120-dagesreglen

Funktionær kunne ikke opsiges med forkortet varsel efter 120-dagesreglen

18 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Straffesag skulle behandles uden medvirken af domsmænd

Der skulle ikke medvirke domsmænd under behandlingen af en straffesag om bl.a. spirituskørsel, hvor der var nedlagt påstand om udvisning