Gå til sidens indhold

Højesteret

05 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ansatte havde krav på yderligere pensionsår

To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse

29 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs

EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs

28 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Strafudmåling og udvisning af mindreårig i sag om overfald ved bl.a. ...

Et groft og umotiveret overfald mod 14-årig begået i forening, hvor T bl.a. tildelte forurettede tre knivstik, blev som fællesstraf med en tidligere dom straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Udvisning for bestandig var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

23 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald

Ikke ført bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald

22 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om en ansats erstatningsansvar over for arbejdsgiveren

En ansat skulle ikke erstatte arbejdsgiverens tab af refu­sion af sygedagpenge

17 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om registreringsafgift i leasingforhold

Betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var ikke opfyldt, da der ikke var tale om en reel leasingaftale. A hæftede for den fulde registreringsafgift.

09 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

07 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om ophævelse af byretsdom i Pusherstreet-sag

Byretsdom i Pusherstreet-sag blev ikke ophævet og sagen blev ikke hjemvist til fornyet behandling i byretten

03 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

Forvaringsforanstaltning skulle opretholdes

03 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

Politiet var ikke erstatningsansvarlig over for udlejer for skader forvoldt ved ransagning

01 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

Anmodning om at fremlægge bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmand imødekommet

30 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg