Gå til sidens indhold

Højesteret

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav ...

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

02 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger ved adcitation

En adciteret havde i særlig grad givet anledning til sagsanlæg. Han blev derfor ikke tilkendt sagsomkostninger, selvom han blev frifundet i sin del af sagen.

29 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ankebegrænsning

Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

27 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

Konsortieaftale indgået mellem konkurrerende virksomheder med henblik på at afgive tilbud på et udbud var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om erhvervsevnetab for deltidsansat

Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skulle tage udgangspunkt i, at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne.

19 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Beregning af kompensation for mistet provision under ferie

Kompensation for mistet provision under ferie skulle beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående kalenderår

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om skifterettens kompetence til at behandle boet efter en svensk stats...

Den Nordiske Dødsbokonvention afskar ikke skifteretten fra at behandle boet efter en svensk statsborger

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om udvisning ved bistand til ulovlig indrejse i Danmark

Udvisning af en på gerningstidspunktet mindreårig udlænding for bistand til ulovlig indrejse var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger