Gå til sidens indhold

Højesteret

09 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

07 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om ophævelse af byretsdom i Pusherstreet-sag

Byretsdom i Pusherstreet-sag blev ikke ophævet og sagen blev ikke hjemvist til fornyet behandling i byretten

03 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

Forvaringsforanstaltning skulle opretholdes

03 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

Politiet var ikke erstatningsansvarlig over for udlejer for skader forvoldt ved ransagning

01 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

Anmodning om at fremlægge bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmand imødekommet

30 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved sagsanlæg

26 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om strafudmåling og rettighedsfrakendelse ved andet seksuelt forhold end..

Andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse begået over for en køreskoleelev blev straffet med 6 måneders fængsel. Der skete ikke frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer.

26 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om strafudmåling og udvisning i sag om simpel vold

En slovakisk statsborger frifundet for udvisning i sag om simpel vold. Straffet med ubetinget fængsel i 30 dage

20 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om foranstaltning uden længstetid

Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid

19 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24760/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

13 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige

A havde ikke ret til creditlempelse i dansk skat for skat betalt i Sverige

11 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24763/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret