Gå til sidens indhold

Højesteret

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for erstatning

Blankmedieordningen var i strid med EU-direktiv, men der var ikke grundlag for erstatning

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om stalking

4 måneders fængsel for stalking, overtrædelse af tilhold, trusler og hærværk mod tidligere samlever

08 nov 2023

Domsresume

Højesteret

For sen anke tilladt

Dom om straffuldbyrdelse af engelsk dom i Danmark kunne ankes efter ankefristens udløb

02 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Krav i sag mod 12-årig skadevolder bortfaldt

Statens regreskrav vedrørende erstatning og godtgørelse til skolelærer bortfaldt efter reglen om lempelse eller bortfald af børns erstatningsansvar

30 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Der skulle ikke ske udvisning af cambodiansk statsborger

T skulle ikke udvises, da der bl.a. ikke var grundlag for at fastslå, at han fremover ville begå alvorlig kriminalitet

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Straffesag skulle behandles som nævningesag

Straffesag angik politiske lovovertrædelser og skulle behandles under medvirken af nævninger

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Kun mulighed for delvis dørlukning

Der var kun mulighed for at lukke dørene under dele af hovedforhandlingen

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Kun dørlukning under dele af hovedforhandlingen

Der var kun grundlag for dørlukning under dele af hovedforhandlingen

26 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Sager om samvær hjemvist til familieretten

Sager om samvær mellem tvangsbortadopteret barn og barnets biologiske forældre og bedsteforældre hjemvist til ny behandling i familieretten

26 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om beskatning af pensioner oparbejdet gennem ansættelser ved FN-organisation skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

20 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke samtykke eller hjemmel til foranstaltninger

Der var ikke samtykke eller hjemmel til foranstaltninger på en psykiatrisk afdeling, men foranstaltningerne udgjorde ikke en overtrædelse af EMRK.

20 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Gaver givet kort før dødsfald skulle medregnes ved opgørelse af boafgiften

Gaver givet af B til familiemedlemmer fem dage før sin død skulle medregnes ved opgørelsen af dødsboafgiften