Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Forbud mod anvendelse mv. af plantebeskyttelsesmidler ikke tilsidesat

Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelses...

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Lejeforhøjelse i småejendom

Udlejer af småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder var ikke afskåret fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for fortsat varetægtsfængsling

Betingelserne for varetægtsfængsling på grund af påvirkningsrisiko var ikke opfyldt efter afslutning af efterforskningen

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Afskedigelse var ikke forskelsbehandling

Afskedigelse af lærer var ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af alder

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for dørlukning

De foreliggende oplysninger kunne ikke føre til dørlukning

23 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Der var ikke opnået ejendomshævd over smalt grundstykke langs skel

Fritidsboligejere havde ikke opnået ejendomshævd over et smalt grundstykke langs skel

22 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Flagning med det amerikanske flag

Der var ikke den nødvendige hjemmel til at forbyde borger at flage med det amerikanske flag

15 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Opholdsforbud som følge af organiseret hashhandel på Christiania

Fængsel i 1 år og 6 måneder og opholdsforbud for organiseret hashhandel på Christiania

15 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Korrektion af afregningspris for valutahandler

Saxo Bank var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for valutahandler

14 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Kærefrist for en berigtiget omkostningsafgørelse

Fristen for kære af omkostningsafgørelse skulle beregnes fra tidspunktet for domsafsigelsen og ikke fra tidspunktet for berigtigelsen af dommen

08 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Motorkøretøjsforsikring skulle dække skade sket på en mark

Motorkøretøjsforsikringens vilkår måtte forstås sådan, at forsikringen dækkede skader, der skete uden for færdselslovens almindelige anvendelsesområde

08 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Tillægsbøder skulle ikke fordeles mellem de dømte

Tillægsbøder for moms- og skattesvig skulle ikke fordeles forholdsmæssigt mellem de dømte