Gå til sidens indhold

Højesteret

06 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen

Højesteret har besluttet at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen om standstill-klausulen i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Anmodning om forelæggelse af spørgsmål om begrundelsespligt afvist

Der var ikke grundlag for at stille spørgsmål til EU-Domstolen om Højesterets begrundelsespligt ved afslag på anmodning om præjudiciel forelæggelse

02 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke nedlagt midlertidige forbud, da der var udvist passivitet

Betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud var ikke opfyldt, da rettighedshaverne havde udvist forbudsretlig passivitet

01 jun 2023

Domsresume

Højesteret

A kunne ikke klage over lokalplan

Privatperson havde ikke retlig interesse i at klage over kommunens vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

31 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Straf for ulovlig import og salg af hunde

Fængselsstraf for ulovlig import og salg af hunde samt udløsning af reststraf

25 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Barn havde ikke erhvervet dansk statsborgerskab i kraft af sæddonor

Barn født af udenlandsk mor havde ikke erhvervet dansk indfødsret som følge af, at sæddonoren havde dansk statsborgerskab

24 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver skulle beskattes af anpartsselskabs udlån

Lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens kæreste skulle anses for et indirekte lån ydet til eneanpartshaveren selv

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Status i konkursordenen for krav på fastholdelsesbonus

Medarbejderes krav på fastholdelsesbonus havde ikke status som massekrav

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Dansk værneting for fogedsag om aflysning af udlæg på fast ejendom

Fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af aflysning af udlæg på fast ejendom i Danmark kunne anlægges ved ejendommens værneting

17 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Karikaturtegning og foto af Den Lille Havfrue krænkede ikke ophavsretten

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Samarbejde om koncept medførte ikke medejerskab til ”virksomhed”

Selskabet Y havde ikke medejerskab til ”virksomhed” med udvikling, salg af produkter og drift af koncept

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om dette helt kunne opretholdes