Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online bookingsystem eller kontakte os telefonisk.

Notaren bekræfter underskrifter på diverse dokumenter f.eks. testamenter eller fremtidsfuldmagter. Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Udkørende notarforretning:

Hvis du på grund af fysisk svækkelse ikke er i stand til at møde på rettens kontor, kan det telefonisk aftales, at en notarforretning foretages uden for rettens lokaler, for eksempel i dit hjem, eller på sygehuset, hvis du er hospitalsindlagt. Tilstanden skal være af en sådan karakter, at det ikke er muligt at møde frem fysisk.

Hvis det almindeligvis er muligt for testator at bevæge sig udenfor hjemmet f.eks. til lægen eller for at købe ind, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at gennemføre notarforretningen som udkørende.

Ved en udkørende notarforretning skal du betale notarens transport.

 

Notarforretninger i Holbæk, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk

Mandage kl. 9.00-12.00
Tirsdage kl. 9.00-12.00
Onsdage kl. 9.00-12.00 og 13.00-14.30
Torsdage kl. 9.00-12.00
Fredage kl. 9.00-12.00

Tidsbestilling er nødvendig. Du kan bestille/afbestille tid via vores online bookingsystem: Notarbooking Holbæk eller ved at ringe til retten på tlf. 59 49 07 15, Telefontid mandag til onsdag fra kl. 08.30-15.00 og torsdag samt fredag 09.00-15.00.

OBS! Ledige tider vil af booking systemet fremstå grønne og der må forventes at første ledige tid er 3-4 måneder ud i tiden. 

Opmærksomheden henledes på at man som ægtepar kun skal bestille en tid.

Betaling for notarforretninger i Holbæk kan ske kontant, med dankort eller via MobilePay.

Den ønskede tid er først booket, når du modtager bekræftelse på SMS og mail

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Holbæk modtager dankort og kontanter

Download forside-blanket til testamente (pdf)

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150,00 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300,00 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300,00 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300,00 kr.
  • Lodtrækning: 300,00 kr. 
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Sidst opdateret: 09. juli 2024