Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Der er i alt 44 medarbejdere i Retten i Holbæk fordelt på 2 afdelinger og en administration.

Ud af de i alt 44 medarbejdere er der ansat 6 dommere og en retspræsident Susanne Skotte Wied. 

Som en del af rettens ledelse er der ansat en administrationschef, Jeanette Jonstrup.

Retten har derudover ansat 3 retsassessorer, 2 dommerfuldmægtige, 27 kontorfunktionærer samt 2 vagt- og servicemedarbejdere. Retten har endvidere 1 elev og 1 studerende ansat.

Afdelinger i Retten i Holbæk

Retten har organiseret arbejdet i 2 afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

I retsafdelingen behandles:

  • civile sager og samtlige straffesager
  • familieretlige sager om bl.a. skilsmisse, forældremyndighed og samvær

I specialafdelingen behandles:

  • skiftesager, herunder dødsboer, konkursboer, gældssaneringer og tvangsopløsninger
  • fogedsager, herunder almindelige og særlige fogedsager, tvangsauktioner og betalingspåkrav

Rettens administrationsafdeling varetager den daglige drift, herunder økonomi, HR samt sikkerhed. I rettens administration behandles tillige anmodninger om aktindsigt og notarialforretninger.

Sidst opdateret: 16. august 2021