Gå til sidens indhold

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk

Retten i Holbæk vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk

Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

 

 

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Holbæk retskreds er der to advokatvagter:

Holbæk

Advokatvagten i Holbæk foregår på Holbæk Bibliotek, mødesal B, Nygade 9-13, 4300 Holbæk, torsdage i ulige uger (med undtagelse af helligdage og ferie) fra kl. 16.30 til 17.30, eller så længe der er fremmødte borgere, dog senest til kl. 18.00, når biblioteket lukker.

Advokatvagten i Holbæk er i 2023 lukket den 20. juli og den 3. august. 

Kalundborg

Advokatvagten i Kalundborg foregår i Borgerservice Kaalund Kloster, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, tordage i lige uger fra kl. 15.30 til 17.00.

 

 

 

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Holbæk give dig fri proces.

Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Holbæk, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.hbk@domstol.dk
Tlf. 59490714

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Rådgivning og professionelle samarbejdspartnere

Beneficerede advokater

Liste over beneficerede advokater i Holbæk retskreds:

Advokat Dan Jordy 
Holbæk Sportsby, Sports Allé 5 B, 1. th., 4300 Holbæk, Tlf. 5663 4466
Mail: danj@dslaw.dk, Web: www.dreiststorgaard.dk

Advokat Esben Roslev
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: esben@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk 

Advokat Klaus Søborg Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
Mail: klaj@advodan.com, Web: www.advodan.dk

Advokat Maria Mørk Kjølbæk
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 0000
Mail: mkj@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk

Advokat Michael Alstrup Kristensen
Jernbanevej 9, 4300 Holbæk, Tlf. 7027 7990
Mail: mk@judan.dk, Web: www.judan.dk

Advokat Nina Nielsen
Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 0000
Mail: nni@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk

Advokat Thomas Lomholt Fogt
Elisagårdsvej 5, st. th, 4000 Roskilde, Tlf. 4635 0098
Mail: tf@enp-advokater.dk, Web: www.enp-advokater.dk

Advokat Thomas Lorentzen
Jernbanevej 9, 4300 Holbæk, Tlf. 7027 7990
Mail: tl@judan.dk, Web: www.judan.dk

Advokat Thomas Philip
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: thomas@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk 

Bobehandlere

Autoriserede bobehandlere er advokater, der er udpeget af Justitsministeriet til at behandle bl.a. deling af ægtefællers fællesbo, opløsning af ægtefællers sameje og særlige aktiver, og opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver.

Henvises en sag til bobehandler, udpeger skifteretten en autoriseret bobehandler til at varetage bobehandlingen.

Her er oversigten over autoriserede bobehandlere ved Retten i Holbæk:

Advokat Karen Wung-Sung
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 59 45 40 31  
Mail: kawa@advodan.com Web: www.advodan.dk

Advokat Nina Nielsen
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 00 00
Mail: nni@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk 

Advokat Ninna Sonne Nielsen
Nytorv 8, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 6172 0232  
Mail: mailto:advokat@ninnasonne.dk Web: www.ninnasonne.dk

Bobestyrere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Disse advokater skal behandle en række dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, hvor afdøde i testamente har bestemt skal behandles af en bobestyrer eller førhen en eksekutor.

Andre kan for den enkelte sag være bobestyrer, f.eks. hvor afdøde har peget på en bestemt til at være bobestyrer.

Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.

Her er oversigten over autoriserede bobestyrere ved Retten i Holbæk:

Advokat Esben Roslev
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: esben@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Finn Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006  
Mail: mailto:finj@advodan.dk Web: www.advodan.dk

Advokat Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: finn@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Klaus Søborg Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
Mail: klaj@advodan.dk, Web: www.advodan.dk

Advokat Nina Nielsen
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 00 00
Mail: nni@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk 

Boligdommere

Liste over boligretsdommere i Holbæk retskreds i perioden fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2025, som repræsenterer enten lejer eller udlejer.FOR UDLEJERE:

Bent Randeris, Advokat
Udpeget af Ejendomsforeningen Danmark

Flemming Udbjørg, Pensionist
Udpeget af BL Danmarks Almene Boliger

Henriette E. F. de Tengnagel, Juridisk chef & advokat
Udpeget af BL Danmarks Almene Boliger

Karsten Hector, Kundechef og afdelingsleder
Udpeget af EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Kim Danslund Jensen, Ejendomsadministrator
Udpeget af EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Mariane Toft-Dallgaard, Forretningsfører
Udpeget af BL Danmarks Almene Boliger

Martin Sørensen, Paramediciner/redder
Udpeget af Ejendomsforeningen Danmark

Peter Treschow, Administrator
Udpeget af EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Ramin Salek, Juridisk konsulent
Udpeget af EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Torben Joconde, Folkepensionist
Udpeget af BL Danmarks Almene Boliger

Ulrik Høeg Goth, Økonomirådgiver
Udpeget af EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger


FOR LEJERE:

Camilla H. Sørensen, Medlemsrådgiver
Udpeget af Lejernes Landsorganisation

Ejner Bækgaard, Advokat
Udpeget af Erhvervslejernes Landsorganisation

Hans Andersen, Pensionist
Udpeget af Lejernes HUS

Henriette Grage, Medlemsrådgiver
Udpeget af Lejernes Landsorganisation

Jan E. Grabas, Lærer/Sagsbehandler
Udpeget af Lejernes HU

Jens Bang, Automekaniker
Udpeget af Lejernes Retshjælp

Jesper Larsen
Udpeget af Lejernes Landsorganisation

Lasse Jos J. Petersen, Medlemsrådgiver / BA. jur
Udpeget af Lejernes Landsorganisation

Maria K. Berth, Advokat
Udpeget af Lejernes HUS

Per Rasmussen, Sagsbehandler
Udpeget af Lejernes HUS

Søren Å. Melhede, Ejendomskonsulent
Udpeget af Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender advokater som medhjælpere i gældssaneringssager.

De pågældende advokater har til opgave at have kontakten med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsforslagets beskrivelse af sagen, årsagerne til gælden mv.

Advokaten bistår ansøger med at formulere ansøgers tilbud til gældssaneringsdividende.

Medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger.

Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være medhjælperen.

Her er oversigten over medhjælpere ved Retten i Holbæk: 

Advokat Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: finn@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Ninna Sonne Nielsen
Nytorv 8, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 6172 0232  
Mail: mailto:advokat@ninnasonne.dk Web: www.ninnasonne.dk

Advokat Karsten Holt
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
Mail: holt@advodan.com, Web: www.advodan.dk

Advokat Per Nykjær
Kordilgade 19, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 5951 3110  
Mail: mailto:pn@svohansen.dk Web: www.svohansen.dk.

Retsmæglere

Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?

Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Her er oversigten over retsmæglere ved Retten i Holbæk: 

  • Advokat Steen Marslew
  • Advokat Stig Nielsen

Endvidere har retten 3 dommerretsmæglere. 

Retten kan tilbyde retsmægling inden for 6 uger. 

Sidst opdateret: 04. marts 2024