Retten i Holbæk

Retten i Holbæk vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk

Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

 

 

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Holbæk retskreds er der to advokatvagter:

Holbæk

Advokatvagten i Holbæk foregår på Holbæk Bibliotek, mødesal B, Nygade 9-13, 4300 Holbæk, torsdage i ulige uger fra kl. 16.30 til 17.30.

Advokatvagten i Holbæk er lukket den 16. juli 2020.

Kalundborg

Advokatvagten i Kalundborg foregår i Borgerservice Kaalund Kloster, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, tordage i lige uger fra kl. 15.30 til 17.00.

Advokatvagten i Kalundborg er lukket i juli måned 2020. 

 

 

Telefonretshjælpen

Hvis du bor i et område af Danmark, hvor der ikke er adgang til anden retshjælp, kan du kontakte Telefonretshjælpen på telefon 8844 2110.

Telefonretshjælpen har åbent tirsdag og torsdag kl. 15.00-20.00
Læs mere på Telefonretshjælpens hjemmeside

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Holbæk give dig fri proces.

Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Holbæk, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.hbk@domstol.dk
Tlf. 9968 6600 

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beneficerede advokater

Liste over beneficerede advokater i Holbæk retskreds:

Advokat Klaus Søborg Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61 4300 Holbæk, Tlf. 5943 4445 
Mail: klaj@advodan.dk, Web: www.advodan.dk/advodan-holbaek/ 

Advokat Jens Klokhøj
Parallelvej 50, 1., 4300 Holbæk, Tlf. 5941 0100
Mail: jk@advokat.dk
Web: www.kadvokat.dk 

Advokat Nina Nielsen
Isefjords Alle 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 0000
Mail: nni@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk

Advokat Esben Roslev
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: esben@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk 

Advokat Thomas Philip
Kordilgade 42, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 5955 0000
Mail: thomas@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk 

Advokat Linda Hebo Lange  
Smedelundsgade 16, 1. sal, 4300 Holbæk, Tlf. 4736 0020
Mail: lhl@htl.dk
Web: www.htl.dk

Advokat Michael Alstrup Kristensen
Jernbanevej 9, 4300 Holbæk, Tlf. 7027 7990
Mail: mk@judan.dk, Web: www.judan.dk

Advokat Thomas Lorentzen
Jernbanevej 9
, 4300 Holbæk, Tlf. 7027 7990
Mail: tl@judan.dk, Web: www.judan.dk

Advokat Maria Mørk Kjølbæk
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 0000
Mail: mkj@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk

Advokat Dan Jordy 
Gl. Ringstedvej 61 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
Mail: danj@advodan.com
, Web: www.advodan.dk/advodan-holbaek/ 

Bobehandlere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobehandlere.

Disse skal, hvor ægtefæller i forbindelse med separation eller skilsmisse ikke selv kan finde ud af at dele deres fællesbo, skabe grundlaget for, at der kan udarbejdes en boopgørelse.

Her er oversigten over autoriserede bobehandlere ved Retten i Holbæk: 

Advokat Ninna Sonne Nielsen
Nytorv 8, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 6172 0232  
Mail: mailto:advokat@ninnasonne.dk Web: www.ninnasonne.dk

Bobestyrere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Disse advokater skal behandle en række dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, hvor afdøde i testamente har bestemt skal behandles af en bobestyrer eller førhen en eksekutor.
 
Andre kan for den enkelte sag være bobestyrer, f.eks. hvor afdøde har peget på en bestemt til at være bobestyrer.
 
Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.

Her er oversigten over autoriserede bobestyrere ved Retten i Holbæk:

Advokat Finn Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
  
Mail: mailto:finj@advodan.dk Web: www.advodan.dk

Advokat Klaus Søborg Jørgensen
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006

Mail: klaj@advodan.dk, Web: www.advodan.dk

Advokat Esben Roslev
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: esben@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: finn@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Nina Nielsen
Isefjords Allé 8, 4300 Holbæk, Tlf. 5948 00 00
Mail: nni@selandiaadvokater.dk, Web: www.selandiaadvokater.dk

Boligdommere

Her er liste over boligretsdommere, som repræsenterer enten lejer eller udlejer.FOR UDLEJERE:

Henriette E. F. de Tengnagel Juridisk chef & advokat Hillerød BL Danmarks Almene Boliger
Camilla S. Sverdlin-Højer Juridisk chef, advokat  Hellerup BL Danmarks Almene Boliger
Ebbe Jens Ahlgren Formand for organisationsbeskyttelse  Korsør BL Danmarks Almene Boliger
Flemming Udbjørg Pensionist Slagelse BL Danmarks Almene Boliger
Mariana Toft-Dallgaard Forretningsfører Holbæk BL Danmarks Almene Boliger
Børge Karsten Krüger Direktør Asnæs BL Danmarks Almene Boliger
Torben Joconde Pensionist Holbæk BL Danmarks Almene Boliger
Finn Sandgaard   Greve Ejendomsforeningen Danmark
Martin Sørensen Paramediciner/redder Kirke Hyllinge Ejendomsforeningen Danmark
Peter Treschow Administrator Mørkøv Ejendomsforeningen Danmark
Bent Randeris Advokat Frb. C Ejendomsforeningen Danmark


FOR LEJERE:

Ejner Bækgaard Advokat Lundby Erhvervslejernes Landsorganisation
Søren Å. Melhede Ejendomskonsulent København S. Erhvervslejernes Landsorganisation
Jan Grabas Lærer/Sagsbehandler Næstved Lejernes Landsorganisation
Maria K. Berth Advokat København SV. Lejernes Landsorganisation
Pelle Roesen Jurist  Valby  Lejernes Landsorganisation
Niels P. Lindhard  Advokat  Slagelse Lejernes Landsorganisation
Hans Andersen sagsbehandler København SV.  Lejernes Landsorganisation

Medhjælpere i gældssaneringssager

Skifteretten anvender advokater som medhjælpere i gældssaneringssager.

De pågældende advokater har til opgave at have kontakten med ansøgerne under sagen, at indhente oplysninger fra ansøgers kreditorer, og at lave gældssaneringsforslagets beskrivelse af sagen, årsagerne til gælden mv.

Advokaten bistår ansøger med at formulere ansøgers tilbud til gældssaneringsdividende.

Medhjælper er skifterettens advokat og ikke advokat for ansøger.

Der kan i ganske få tilfælde beskikkes en advokat for ansøger, og det vil i givet fald ikke være medhjælperen.

Her er oversigten over medhjælpere ved Retten i Holbæk: 

Advokat Karsten Holt
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006
Mail: holt@advodan.dk, Web: www.advodan.dk

Advokat Finn Machenhauer
Kalundborgvej 4, 2., 4300 Holbæk, Tlf. 5943 5905
Mail: finn@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

Advokat Ninna Sonne Nielsen
Nytorv 8, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 6172 0232  
Mail: mailto:advokat@ninnasonne.dk Web: www.ninnasonne.dk

Advokat Per Nykjær
Kordilgade 19, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 5951 3110  
Mail: mailto:pn@svohansen.dk Web: www.svohansen.dk.

Retsmægling

Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Her er oversigten over retsmæglere ved Retten i Holbæk: 

Advokat Steen Marslew
Gl. Ringstedvej 61, 4300 Holbæk, Tlf. 7030 1006  
Mail: mailto:stma@advodan.dk Web: www.advodan.dk

Advokat Stig Nielsen
Kordilgade 42, 1., 4400 Kalundborg, Tlf. 5955 0000
Mail: stig@machenhauernielsen.dk, Web: www.machenhauernielsen.dk

 

 

Sidst opdateret: 22. april 2021