Gå til sidens indhold

Øvrige retter, råd og nævn

De øvrige retter, råd og nævn under Danmarks Domstole har særlige specialområder og indgår på forskellige niveauer i det samlede retssystem.

Tinglysningsretten

Al tinglysning i Danmark foregår digitalt i Tingbogen (fast ejendom) Bilbogen, Andelsboligbogen eller Personbogen. Tinglysningsretten ligger i Hobro.

Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland samt fire kredsretter. Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole.

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne ligger i Tórshavn og behandler de samme sager, som byretterne i den øvrige del af riget. Retten på Færøerne er en del af Danmarks Domstole.

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet behandler ansøgninger om tilladelse til at appellere en sag, der ellers ikke kan appelleres samt klager over afslag på fri proces.

Bibeskæftigelsesnævnet

Bibeskæftigelsesnævnet behandler blandt andet ansøgninger fra dommere om tilladelse til at påtage sig fast indtægtsgivende bibeskæftigelse.

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der har til opgave at afgive indstillinger til justitsministeren vedrørende besættelse af dommerstillinger.

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret træffer afgørelser i disciplinære sager, der vedrører dommere og andet juridisk personale ansat ved Danmarks Domstole.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet.