Gå til sidens indhold

Der er ansat elever ved retterne over hele landet. De fleste elever ansættes den 1. september.
Ledige stillinger opslås her på domstol.dk, jobbasen og elevportalen.

FAQ om at være elev ved Danmarks Domstole

Hvilken baggrund har elever ved domstolene?

Eleverne har gennemført EUX-kontor eller har en gymnasial baggrund med suppleringsfag eller en HHX med suppleringsfag.

Hvad er løn- og ansættelsesvilkårene for elever?

Elevernes ansættelse og løn følger fællesoverenskomsten og organisationsaftalen mellem Finansministeriet og StK, HK/STAT.
De fleste elever bliver ansat fra den 1. september og er udlært efter to år.

Hvad vil mit daglige arbejde bestå i?

Som elev ved en af retterne vil du blandt andet komme til at arbejde med retssager og administration. Arbejdet er meget ansvarsfuldt, og du har stor kontakt til domstolenes brugere.
Som elev i Domstolsstyrelsen får du en alsidig uddannelse inden for blandt andet personaleadministration og HR, løn, regnskab og forskellige typer af sagsbehandling.
Du kommer til at arbejde med mange forskellige sagsområder.

Hvordan bliver elevtiden struktureret?

Retten/Domstolsstyrelsen udarbejder en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen viser de forskellige perioder i afdelingerne. Normalt er du mellem fire-seks måneder i hver afdeling.

Har jeg en fast kontaktperson under mit elevophold?

Ja, en uddannelsesansvarlig vil følge dig tæt under hele din elevtid, og du kan gå til vedkommende med alle slags spørgsmål.
Desuden har du i hver afdeling en oplæringsansvarlig, der følger dig i den periode, du er i afdelingen.

Kommer jeg til at gå i skole, mens jeg er elev?

Ja, domstolenes elever er lige som andre elever inden for offentlig administration på et skoleophold fordelt over hele elevtiden.

Bliver der afholdt sociale arrangementer for alle elever i Danmarks Domstole?

Ja, der bliver arrangeret årlige elevseminarer for hele landets elever, hvor I diskuterer uddannelsen og hører, hvordan det går i de forskellige retter og i Domstolsstyrelsen.

Har jeg mulighed for at få indflydelse på elevuddannelsen?

Ja, hvis du har lyst. Nogle retter har elevrepræsentanter i samarbejdsudvalgene, og du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din uddannelsesansvarlige.
Derudover har du ved de årlige elevseminarer muligheden for at komme med gode ideer til elevtiden i Danmarks Domstole.
Eleverne er også repræsenteret i elevudvalget, der koordinerer elevuddannelsen ved Danmarks Domstole fra a-z.

Har jeg mulighed for at komme til udlandet på udvekslingsophold under min elevperiode?

Praktikophold i udlandet kan også være en mulighed.

Kan jeg bruge min uddannelse uden for domstolene?

Ja, den åbner mulighed for at gøre karriere ved blandt andre domstolene eller i en anden offentlig myndighed, fx politiet, et ministerium eller en uddannelsesinstitution.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg har spørgsmål om at være elev ved domstolene?

Du kan få svar på dine spørgsmål ved at sende en mail til HR-konsulent Pia Jacobsen på pij@domstolsstyrelsen.dk.

Sidst opdateret: 12. oktober 2023