Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen har oprettet en programorganisation, som har til formål at udvikle nye it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole.

Straffesager og skiftesager er store sagområder ved domstolene, som berører rigtigt mange mennesker. Byretterne behandlede i 2021 over 196.000 straffesager og mere end 70.000 skiftesager. I dag behandles sagerne i ældre systemer, som skal moderniseres.

Straffe- og skifteprogrammet er Domstolsstyrelsens store program, der udvikler moderne it-systemer til understøttelse af straffe- og skifteområderne ved Danmarks Domstole. Programmet er en vigtig del af digitaliseringen af Danmarks Domstole og domstolenes hidtil største digitaliseringsprogram. De nye systemer skal skabe øget gennemsigtighed, større brugervenlighed og sikre en hurtigere sagsgang.

Programmet står for den samlede analyse og udvikling af den kommende straffe- og skifteløsning. En vigtig del af programmet er at indsamle viden ved retterne og fra de eksterne brugere for at sikre den bedst mulige it-understøttelse af retterne og andre professionelle og ikke-professionelle brugere inden for både straffe- og skifteområdet.

Den endelige straffe- og skifteløsning forventes at være færdig ved udgangen af 2026. Den første del af løsningen blev taget i brug den 4. oktober 2022.

Her kan du se en video, som omhandler formålet med Straffe- og skifteprogrammet og vores organisering.

Information fra Straffe- og skifteprogrammet

Programorganisation

Straffe- og skifteprogrammet er en selvstændig organisation i Domstolsstyrelsen. Programmet ledes af en styregruppe og af programansvarlig og it-direktør i Domstolsstyrelsen Martin Wood. Udviklingen af de nye systemer foregår i tæt samarbejde med forretningen og de eksterne brugere. Udviklingen af det nye straffe- og skiftesystem sker i øvrigt i tæt samarbejde med Domstolsstyrelsens øvrige enheder.

Programorganisationen er overordnet delt op i tre områder.

Programstyring har ansvaret for programmets overordnede rammer og den overordnede styring og programledelse. Enheden har ansvaret for interessenthåndtering, leverandørdialog, økonomistyring, programplanlægning med mere. Programchef Anna Sofie Bahnson Witzgall er ansvarlig for enheden.

DevOps har ansvaret for at etablere, konfigurere, vedligeholde og drifte udviklingsmiljøer, driftsmiljøer og udviklingsværktøjer. Enheden har ansvaret for den underliggende infrastruktur og for at vedligeholde den tekniske arkitektur samt ansvaret for, at systemerne lever op til Domstolsstyrelsens standarder for it-sikkerhed. DevOps chef Jasper Uldal er ansvarlig for enheden.

Analyse og Udvikling har ansvaret for at analysere retternes og de eksterne brugeres behov og herefter udvikle en løsning, der passer til disse. Dette arbejde foretages af tværfaglige udviklingsteams. Enheden sikrer de metodiske rammer og processer, prioriteringer og styringen af udviklingen. Enheden ledes af chef for analyse og udvikling Martin Buur.

Herunder kan du se programorganisationen for Straffe- og skifteprogrammet: (klik på grafik for større billede)

Organisationsdiagram

Releaseplan

Straffe- og skifteprogrammet udruller den nye løsning til behandling af straffe- og skiftesager i seks releases. Det betyder, at løsningen vil blive udrullet i mindre releases, så sagsbehandlingen af straffe- og skiftesager gradvist overgår til den nye løsning. Formålet er, at hver release er værdiskabende for retterne og de brugere, der er i kontakt med løsningen.

Når de seks releases er implementeret, vil en række af de i dag manuelle arbejdsgange relateret til straffe- og skiftesagerne være digitalt understøttede og i en vis udstrækning automatiseret i den nye løsning.

Oversigt over releases

Herunder ses en samlet oversigt over de seks releases:

Det er endnu ikke afklaret, hvornår de landsretterne og Højesteret får mulighed for at bruge løsningen.

  • Release 1: Skifteportalen, til understøttelse af registrering af krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i forbindelse med dødsbosager
  • Release 2: Bødesagssystemet til behandling af forenklede bødesager fra Politiets Administrative Center (PAC)
  • Release 3: Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger
  • Release 4: Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse og understøttelse af grundlovsforhør inkl. tilståelsessager. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.
  • Release 5: Sagsunderstøttelse af domsmandssager og understøttelse af konkurssager, rekonstruktion og forebyggende rekonstruktion. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.
  • Release 6: Sagsunderstøttelse af nævningesager og understøttelse af ​ægtefælleskifte og gældssanering. Løsningen er også rettet mod de overordnede retter.

Du kan læse mere om Straffe- og skifteprogrammets releaseplan på domstol.dk via dette link

Sidst opdateret: 12. januar 2024