Gå til sidens indhold

Er du advokat, og arbejder du med tvangsopløsningssager? Find information om udvidelsen af Skifteportalen her.

Denne side opdateres løbende med information om sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger i Skifteportalen. Informationen er henvendt til likvidatorer, advokatsekretærer og advokatfuldmægtige.

Fremvisning for likvidatorer, advokatsekretærer og advokatfuldmægtige

Møderne afholdes over Microsoft Teams.

Sådan tilmelder du dig
  • Klik på linket under den ønskede fremvisning
  • Klik dernæst på den downloadede ICS-fil. Herefter dukker en kalenderinvitation op
  • Tryk ”deltager”. Du er nu tilmeldt mødet.

Hvis du har problemer med at tilmelde dig, kan du i stedet sende en mail til Straffe- og skifteprogrammets fælles mail: straffeskifte@domstolsstyrelsen.dk. Skriv til os, hvilket møde du gerne vil deltage i, så sender vi en invitation.

Mødet optages

Vi gør opmærksom på, at fremvisningerne optages med henblik på at lave en oversigt over spørgsmål og svar, som publiceres på domstol.dk.

Hvis man ønsker at stille et spørgsmål, men ikke ønsker at ens stemme skal fremgå af optagelsen, kan man skrive sit spørgsmål i chatten.

Optagelsen slettes straks efter udarbejdelsen af spørgsmål og svar-siden. 

Når du deltager i mødet, vil dit brugernavn (det navn du angiver, når du logger ind i mødet) fremgå af en deltagerliste inde i mødet. Ligeledes vil dit brugernavn fremgå, hvis du benytter dig af chat-funktionen i løbet af fremvisningen. Billede og lyd er slået til i mødet, medmindre du slår dit kamera eller din mikrofon fra under mødet.

Du kan læse Domstolsstyrelsens privatlivspolitik på domstol.dk via dette link

Hvad er nyt i Skifteportalen?

Nyt for likvidatorer

På Skifteportalen kan du som likvidator få det samlede overblik over den enkelte sag, da retsbøger, dokumenter og korrespondance alt sammen vil være samlet på sagen.

Skifteportalen vil for likvidatorer være et sted, hvor man kan:

  • Få overblik over sine frister
  • Erklære sig inhabil
  • Indsende redegørelser
  • Hente likvidatorattester
  • Anmode om fristudsættelser
  • Og meget andet
Profil for professionel samarbejdspartner

Første gang du bliver udpeget som likvidator på en sag, der skal sagsbehandles i Skifteportalen, opretter skifteretten en profil til dig. Ved hjælp af profilen kan du få adgang til de sager, hvor du er udpeget som likvidator. Det vil være muligt at give advokatsekretærer, advokatfuldmægtige eller andre relevante medarbejdere adgang til profilen og dermed adgang til dine sager. Det er også muligt at give dem rollen som profiladministrator, der kan invitere eller fjerne deltagere på profilen og udvælge hvilke sager den enkelte deltager skal have adgang til.

Du finder vejledninger for likvidatorer under Selvbetjening på domstol.dk

Hvad betyder udvidelsen af Skifteportalen for mig som likvidator?

Når en likvidator udpeges på en tvangsopløsningssag, vil sagen kunne tilgås på Skifteportalen. Her vil man som likvidator kunne finde relevante oplysninger fra skifteretten, herunder et sagsoverblik, oplysninger om sagens parter, publicerede retsbøger, indhentede oplysninger fra Skatteforvaltningen (indeværende og forrige års skatteoplysninger og virksomhedspligter), eventuelle krav og tilgodehavender anmeldt til skifteretten samt al den kommunikation, som skifteretten har udsendt til likvidator. På Skifteportalen kan man som likvidator også få et overblik over frister for indlevering af fx redegørelse.

Henvendelser til skifteretten vil fremadrettet også finde sted på Skifteportalen. Det gælder blandt andet indlevering af redegørelse, erklæringer om inhabilitet, indhentning af likvidatorattest, eller hvis man ønsker at anmode om en revisor eller endnu en likvidator, fristudsættelse eller kære en afgørelse truffet af retten.

Via Skifteportalen bliver det muligt for likvidatorer at uddelegere deres adgang til andre. Det betyder, at din stedfortræder kan tilgå dine sager og handle på vegne af dig som likvidator. Dette vil du senere kunne læse mere om på denne side.

Sidst opdateret: 13. maj 2024