I statistikkerne for civile sager kan du finde tal inden for overordnede kategorier af sager, fx antallet af småsager, samt sagsbehandlingstider.

Der findes generelt ikke tal på sager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sagsmængde m.v. udvikler sig.

Byretter

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i måneder opdelt på afsluttede udvalgte civile sagstyper forhandlingsmaksime

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i måneder for afsluttede hovedforhandlede civile sager opdelt på udvalgte sagstyper

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i måneder for familieretslige sager

Sidst opdateret: 19. oktober 2020