I statistikkerne for civile sager kan du finde tal inden for overordnede kategorier af sager, fx antallet af småsager, samt sagsbehandlingstider.

Der findes generelt ikke tal på sager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sagsmængde m.v. udvikler sig.

Overordnede retter

Højesteret

Landsretterne

Landsretterne og Højesteret - sagsbehandlingstid

Sø- og Handelsretten

Byretter

Sidst opdateret: 06. juli 2020