I statistikkerne for civile sager kan du finde tal inden for overordnede kategorier af sager, fx antallet af småsager, samt sagsbehandlingstider.

Der findes generelt ikke tal på sager afgjort efter forskellige lovparagraffer. Der føres heller ikke statistik på, hvem der anlægger sagerne, eller hvem der bliver stævnet. Det skyldes, at statistikkerne primært udarbejdes for at give domstolene og Domstolsstyrelsen et overblik over, hvordan sagsbehandlingstider, sagsmængde m.v. udvikler sig.

Overordnede retter

Højesteret

Landsretterne

Landsretterne og Højesteret - sagsbehandlingstid

Sø- og Handelsretten

Byretter

Modtagne og afsluttede sager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestyper i almindelige civile sager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestyper for boligretssager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestyper inden for forældreansvarssager og ægteskabssager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestyper inden for småsager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Sagsværdier - modtagne almindelige civile sager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Sagsbehandlingstid i almindelige civile sager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestid i almindelige civile sager 80/20

2019
xlsx
2018
pdf
2017
xlsx
2016
pdf

Afgørelsestid for boligretssager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Sagsbehandlingstid for ægteskabssager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestid for forældreansvarssager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Afgørelsestid for småsager

2019
xlsx
2018
xlsx
2017
xlsx
2016
xlsx

Sidst opdateret: 17. februar 2020