Domstolene har et netværk, hvor du kan få svar på spørgsmål om aktindsigt og administrative forhold ved de enkelte retter.

Bornholm

Maiken Lindberg Kofoed
Retsassessor
Direkte: 99 68 83 00
mlib@domstol.dk 

Domstolsstyrelsen

Laila Lindemark
Juridisk chef
Direkte: 70 10 33 22
lali@domstolsstyrelsen.dk 

Merethe Eckhardt
Udviklingsdirektør
Direkte: 70 10 33 22
meg@domstolsstyrelsen.dk 

Esbjerg

Vibeke Thyssen
Retsassessor
Direkte: 99 68 88 00
vit@domstol.dk 

 

Frederiksberg

Jesper Christiansen
Administrationschef
Direkte: 99 68 50 00
jpc@domstol.dk 

Færøerne

Henrik Møller
Adm. sorenskriver
Direkte: 29 83 11 003
hemol@sorinskrivarin.fo 

Glostrup

Mai Ahlberg
Retsassessor
Direkte: 43 23 14 00
mahl@domstol.dk 

Grønland

Rena Skifte
Direkte: 29 93 63 800
res@Domstol.gl 

Helsingør

Valborg Top
Administrations- og sekretariatschef
Direkte: 99 68 40 00
vt@domstol.dk 

Herning

Anne Lægaard Bindslev
Dommerfuldmægtig
Direkte: 99 68 60 00
alb@domstol.dk 

Hillerød

Karsten Rifbjerg Erichsen
Administrations- og sekretariatschef
Direkte: 47 33 87 00
kre@domstol.dk 

Hjørring

Mai-Britt Bæk Johansen
Dommerfuldmægtig
Direkte: 99 68 56 00
mbj@domstol.dk 

Holbæk

Jeanette Jonstrup
Retsassessor
Direkte: 99 68 66 00
JJO@domstol.dk 

Holstebro

Ulla Thygesen
Administrationschef
Direkte: 99 68 54 00
ulth@domstol.dk 

Horsens

Mette Hansen Carl
Administrationschef
Direkte: 99 68 36 00
Metth@domstol.dk 

Højesteret

Lisa Rising
Administrationschef
Direkte: 33 63 27 50
LisaRising@Hoejesteret.dk 

Kolding

Kristine Bro Holbech
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 68 00
krh@domstol.dk 

Københavns Byret

Lena Falk
Retsassessor
Direkte: 99 68 70 13
lefa@domstol.dk 

Lyngby

Michelle Sander
Administrationschef
Direkte: 99 68 48 00
misa@domstol.dk 

Nykøbing Falster

Janne Lund Frederiksen
Administrationschef
Direkte: 99 68 44 00
cafe@domstol.dk 

Næstved

Kim Dyreborg
Administrationschef
Direkte: 99 68 52 00
kid@domstol.dk 

Odense

Mette Brock Hansen
Retsassessor
Direkte: 66 11 47 12
mbh@domstol.dk 

Procesbevillingsnævnet

Hanne Kjærulff
Sekretariatschef
Direkte: 33 12 13 20
hkj@procesbevillingsnaevnet.dk 

Randers

Rune Seest
Funktionschef
Direkte: 99 68 86 00
RSE@domstol.dk 

Roskilde

Lise Leth-Nissen
Retsassessor
Direkte: 99 68 76 00
LILE@domstol.dk 

Svendborg

Kim Ottesen
Retsassessor
Direkte: 99 68 32 00
kvo@domstol.dk 

Sø- og Handelsretten

Gert Larsen
Administrationschef
Direkte: 99 68 46 00
GertLarsen@Shret.dk 

Sønderborg

Lone Staugaard
Retsassessor
Direkte: 73 52 38 23
loas@domstol.dk 

Tinglysningsretten

Brian Pedersen Veie
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 58 00
brpe@domstol.dk 

Vestre Landsret

Berith Linnebjerg
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 80 00
BerithLinnebjerg@VestreLandsret.dk 

Viborg

Helle Hager Thor
Administrationschef
Direkte: 99 68 30 00
heht@domstol.dk 

Østre Landsret

Ellen Busck Porsbo
Sekretariatschef
Direkte: 99 68 62 00
EllenBusckPorsbo@OestreLandsret.dk 

Aalborg

Stine Kvesel Mortensen
Dommerfuldmægtig
Direkte: 99 68 84 00
stine@domstol.dk 

Aarhus

Mette Barslund
Administrationschef
Direkte: 99 68 78 00
BARSLUND@domstol.dk 

Sidst opdateret: 18. maj 2020