Gå til sidens indhold

Journalister kan søge om adgang til uanonymiserede retslister over retternes kommende straffesager.

Domstolsstyrelsen har etableret et ekstranet til journalister, der indeholder de elektroniske uanonymiserede retslister for retternes straffesager.

Retslisterne vises for 14 dage ad gangen og opdateres 4 gange i døgnet. Der vil være mulighed for fritekstsøgning, og oplysninger om grundlovsforhør vil være tilgængelig for de fleste retters vedkommende.

Ekstranettet er etableret som en hjælp til journalisterne/redaktionerne, der derved hurtigt kan danne sig et overblik over sagerne. Retslisterne må ikke gøres tilgængelige for andre og må kun bruges til støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde.

Adgang kræver ansøgning og digital medarbejdersignatur.

Vi gør opmærksom på, at der må påregnes sagsbehandlingstid på ansøgninger.

Fortrolige informationer

Retslisterne må ikke gøres tilgængelige for andre og må kun bruges til støtte for journalistisk og redaktionelt arbejde.

Retslisterne må ikke gemmes, og de uanonymiserede oplysninger må ikke offentliggøres i strid med retslistebekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Fremgår det af retslisten, at der er anmodet om navneforbud, må oplysning om tiltaltes/sigtedes navn ikke offentliggøres fra det tidspunkt, hvor oplysning om anmodning fremgår af retslisten.

Den digitale medarbejdersignatur er personlig og må ikke benyttes af andre. Får massemediet eller journalisten kendskab til - eller mistanke om - misbrug af retslisterne eller medarbejdersignaturen, skal dette straks meddeles Domstolsstyrelsen.

Brugeren er i øvrigt forpligtet til at overholde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Misbrug af adgang

Ved overtrædelse af de fastsatte retningslinjer kan Domstolsstyrelsen lukke adgangen til ekstranettet for massemediet i en periode af op til et år, afhængig af karakteren af overtrædelsen.

Hvem kan få adgang?

Du kan få adgang til ekstranettet, hvis du er redaktører eller redaktionel medarbejder ved et massemedie, der kontinuerligt beskæftiger sig med retsreportage (efter vejledning om god presseskiks afsnit C).

Hvis du vil have adgang til ekstranettet, skal du have en medarbejdersignatur. Den digitale medarbejdersignatur er personlig og må ikke benyttes af andre.

Det beror på en konkret vurdering, om journalisten og mediet opfylder betingelserne for adgang til ekstranettet.

Hvordan søger jeg om adgang?

Selve ansøgningen udfyldes af det medie, som du arbejder for. Det beror på en konkret vurdering i Domstolsstyrelsen, om du og mediet opfylder betingelserne for adgang til de uanonymiserede retslister.

Ansøgning om adgang til Journalisternes ekstranet skal ske til Domstolsstyrelsen på kommunikation@domstolsstyrelsen.dk.

Du skal bruge et ansøgningsskema, som skal indsendes af det pågældende medie sammen med et følgebrev på mediets officielle brevpapir.

Gå til ansøgningsskema (pdf)

Det er en forudsætning for adgang til ekstranettet, at både mediets kontaktperson og bruger har en digital medarbejdersignatur. Signaturen skal anskaffes inden ansøgning sendes til Domstolsstyrelsen, da signaturens RID-nummer skal oplyses i ansøgningsformularen.

Hvis mediet og brugeren opfylder betingelserne for adgang, vil brugeren modtage en introduktionsmail og få adgang til de elektroniske retslister.

Hvor længe kan jeg få adgang?

Adgangen til ekstranettet for redaktører og redaktionelle medarbejdere er tidsbegrænset til to år og ophører automatisk ved periodens udløb. Du vil en måned, inden din adgang udløber, automatisk blive varslet om dette på mail.

Adgangen kan forlænges for en ny periode på to år ved ansøgning herom senest en måned inden periodens udløb.

Adgangen til ekstranettet for freelancere er tidsbegrænset til fire uger og ophører automatisk ved periodens udløb.

Massemediet kan desuden opsige adgangen med dags varsel.

I forbindelse med en medarbejders ansættelsesophør skal massemediet straks rette henvendelse til Domstolsstyrelsen og opsige adgangen til ekstranettet.

Overgang til MitID Erhverv

Du kan til og med den 31. oktober 2023 bruge både NemID og MitID medarbejdersignaturer, når du skal logge ind på ekstranettet. Fra den 1. november 2023 er det kun muligt at bruge MitID medarbejdersignatur til login

  • Hvis du allerede er oprettet i ekstranettet for journalister, vil ændringen fra RID (Medarbejdersignatur) til UUID (MitID Erhverv) ske automatisk, og du vil ikke skulle gøre noget aktivt
  • Hvis du ikke allerede er oprettet og vil ansøge om adgang til ekstranettet, skal du i ansøgningen opgive dit RID-nummer, hvis du bruger NemID medarbejdersignatur. Hvis du er overgået til MitID Erhverv, skal du i ansøgningen opgive dit UUID-nummer

Sidst opdateret: 08. august 2023