Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

I skal som pårørende selv stå for begravelsen og lægge penge ud for begravelsesomkostningerne.

Efterfølgende vil pengene blive refunderet fra dødsboet i det omfang, der er penge nok. Hvis ingen af de pårørende kan betale for begravelsen, vil kommunen muligvis betale for alle eller dele af omkostningerne.

Kan vi bruge afdødes penge, inden sagen er behandlet?

Kredsretten sørger for at fordele den afdødes arv via et dødsboskifte. Det er vigtigt, at I ikke bruger afdødes penge i den periode, hvor dødsbosagen bliver behandlet, da I så vil blive bedt om at betale dem tilbage. I skal heller ikke betale afdødes regninger, før sagen er afsluttet.

Hvad hvis der er tvivl om fordelingen af afdødes ting?

Som afdødes pårørende kan I blive kaldt ind i kredsretten for at tale med en skiftesagsbehandler, hvis det ikke på forhånd står helt klart, hvordan afdødes ting skal fordeles. Det vil som regel ske, hvis afdøde ejede større værdier.

 

Kan pårørende være med til at behandle boet?

Hvis I er flere arvinger, har I mulighed for at udvælge én, der står for at behandle boet sammen med kredsretten. I så fald, skal I skrive under på en fuldmagt. Kredsretten vil derefter aftale de nærmere ting med arvingen.

Hvis arvingerne er myndige og enige om det, kan I vælge at få udleveret boet i privat skifte. Det betyder, at I selv står for fordelingen af tingene, når kredsretten har godkendt jeres forslag til fordelingen. I skal i så fald udpege én, der er kredsrettens kontaktperson. Alle arvinger skal også acceptere at overtage afdødes eventuelle gæld. 

Hvad hvis afdøde har gæld?

De, der arver, har også pligt til at påtage sig den afdødes gæld. I kan dog vælge at frasige jer både arv og gæld.

Sidst opdateret: 01. februar 2024