Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

Hvis du har bevis (et fundament) for, at nogen skylder dig penge, kan du anmode fogedretten om at inddrive pengene. Det kan du få brug for, hvis skyldneren ikke betaler af sig selv.

Dit bevis for, at du har penge til gode hos skyldneren, kaldes et fundament. Det kan være en dom fra en inkassosag eller en civil sag. Det kan også være et dokument, hvor skyldneren har skrevet under på, at han eller hun skylder dig penge.

Hvad koster det at aflevere en anmodning til fogedretten?

Når du afleverer en anmodning om tvangsfuldbyrdelse hos fogedretten, skal du betale en retsafgift på 300 kroner.

 

Hvordan vil fogedretten inddrive pengene?

Fogedretten vil inddrive pengene til dig ved for eksempel at gøre udlæg i skyldnerens ejendele. Hvis skyldneren ikke kan betale hele sin gæld med det samme, kan der blive lavet en afdragsordning. Du har krav på at få solgt de ejendele, der er gjort udlæg i, hvis skyldneren ikke betaler sine afdrag til tiden.

Hvad hvis skyldneren ikke kan betale?

Hvis skyldneren ikke har noget af værdi og er insolvent, slutter sagen, og du får dit fundament tilbage. Du kan først starte en ny fogedsag efter seks måneder ved at sende sagen igen og betale ny retsafgift. Hvis skyldneren stadig er insolvent, og fogedretten derfor afviser at foretage udlæg, får du dog disse penge tilbage.

Hvilke andre typer sager er der i fogedretten?

Har en sælger solgt en ting på afbetaling, for eksempel en bil, og betaler køber ikke afdragene til tiden, kan sælger få fogedrettens hjælp til at få tingene tilbage.

Fogedretten holder også tvangsauktioner over fast ejendom.

Selv om en rettighed ikke er klart fastslået, kan fogedretten i visse tilfælde hjælpe med en foreløbig sikring af rettigheden.

 

Hvor skal sagen anlægges?

Det er kredsretten, som står for langt de fleste fogedsager.

Sager om bøder og konfiskationskrav skal dog anlægges hos politiet.

Sager om arrest, bevissikring, forbud og brugeligt pant og tvangssalg af andet end løsøre, d.v.s. for eksempel et hus, skal anlægges ved Retten i Grønland.

Der kan ikke behandles betalingskrav i Grønland. Et betalingspåkrav med første og anden påtegning fra en dansk domstol kan dog indleveres til kredsretten til tvangsfuldbyrdelse. 

Sidst opdateret: 01. februar 2024