Gå til sidens indhold

Retten i Grønland

Retten i Grønland

Kriminalsager er sager, som er blevet efterforsket af politiet, og hvor retten skal tage stilling til, om en person er skyldig og skal straffes for en lovovertrædelse.

Kriminalsager bliver behandlet i retten, når der er begået en forbrydelse, og anklagemyndigheden mener, at den kan bevise, hvem der er gerningsmanden.

Kriminalsager bliver anlagt mod personer, der er mistænkt for at have begået noget kriminelt. Politiet indleder alle kriminalsager med en efterforskning.

Hvad betyder det at blive sigtet?

Hvis politiet mener, at der er tilstrækkelige beviser mod en eller flere personer, bliver disse sigtet i sagen. Herefter sender anklagemyndigheden sagen til kredsretten.

Kan jeg blive tilbageholdt, inden der er faldet dom?

Ja. Hvis det er nødvendigt af efterforskningsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, kan anklagemyndigheden anmode retten om tilbageholdelse af en sigtet person, inden der er faldet dom.

Hvem er anklagemyndigheden?

I kredsretssager er det lokale politi anklagemyndigheden. Hvis sagen bliver anket til landsretten er politimesterembedet anklagemyndigheden.

Hvad betyder det at være tiltalt?

Den sigtede bliver indkaldt til et retsmøde og får samtidig udleveret et anklageskrift. Den sigtede bliver herefter betegnet som "tiltalte".

Hvad indeholder anklageskriftet?

Anklageskriftet indeholder blandt andet en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, og hvilke regler som anklageren mener, at tiltale har overtrådt.

Hvilken straf kan jeg idømmes?

I kriminalsager kan den tiltalte typisk blive idømt anstaltsanbringelse, betinget anstaltsanbringelse, samfundstjeneste eller bøde. Personfarlig kriminalitet som grov vold, voldtægt og drab vil typisk medføre anstaltsanbringelse.

Kan jeg klage over dommen?

Ja. Domme i kriminalsager kan ankes til landsretten.

Sidst opdateret: 26. juni 2023