Gå til sidens indhold

Blanketter og vejledninger

Her kan du finde alle blanketter i Danmarks Domstole med tilhørende vejledninger.

Blanketterne kan downloades og udfyldes elektronisk, og derefter skal de sendes til den relevante ret eller lægges på sagen i minretssag.dk.

Autorisation af advokatfuldmægtig

Her finder du blanketter til autorisation af advokatfuldmægtig.

Betalingspåkrav

Her finder du blanketter og vejledninger, der vedrører betalingspåkrav.

Blanketter Færøerne

Her finder du blanketter og vejledninger, der vedrører Retten på Færøerne.

Blanketter Grønland

Her finder du alle blanketter og vejledninger, der vedrører Grønlands Domstole

Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret behandler blandt andet klager over dommere eller domstolsjurister efter retsplejelovens § 49 og genoptagelse af straffesager efter retsplejelovens kapitel 86. Der er blanketkrav i disse sager.

Dødsfald, skifte og arv

Her finder du en liste over alle blanketter og vejledninger, der vedrører dødsfald og arv.

Digital hovedforhandling

Her kan du finde informationsmateriale og vejledninger til iAnnotate og til kryptering i forbindelse med afvikling af den digitale hovedforhandling.

Digitalt fritaget i civile sager

Her finder du blanketter og vejledninger, som du skal bruge, hvis du er part i en civil sag, og du er fritaget fra at bruge minretssag.dk.

Flysager

Her finder du blanketter til brug i sager om flykompensation ved byretterne.

Fristforlængelsessager

Her finder du rigsadvokatmeddelelsen om fristforlængelsessager afholdt via videolink samt informationsfolder til arrestanten om, hvordan en fristforlængelsessag over videolink forløber.

Fuldmagter og samtykkeerklæringer

Her kan du finde blanketter til fuldmagter og samtykkeerklæringer.

Gruppesøgsmål

Her kan du finde blanketter til tilmelding til og afmelding af gruppesøgsmål.

Gældssaneringssager

Her finder du blanketter, der vedrører gældssanering.

Konkurs, rekonstruktion og erhverv

Her finder du blanketter til konkursbegæring både for privatpersoner og for virksomheder og selskaber.

Lægdommer

Her kan du finde vejledninger til lægdommere under Danmarks Domstole.

Lægeattest

Her finder du den lægeattest, du skal bruge, hvis du bliver syg og må aflyse et møde, du er indkaldt til i retten.

Minretssag.dk

Få et overblik over alle vejledninger og hjælpevideoer til domstolenes selvbetjening på minretssag.dk.

Minskiftesag.dk

På denne side finder du vejledninger til, hvordan du bruger domstolenes skifteportal via minskiftesag.dk i tvangsopløsningssager og i dødsboskiftesager.

Retshjælp og fri proces

Her finder du de blanketter, du skal bruge i forbindelse med ansøgning om retshjælp og fri proces.

Retsmægling

Her kan du se listerne over de dommere og advokater, der fungerer som retsmæglere samt blanketten til at klage over retsmægling.

Sagkyndige

Her kan du se de aktuelle lister over beskikkede sagkyndige i den forenklede proces.

Salærer og takster

Her finder du rettens gældende og historiske vejledende salærtakster og rejseforbehold.

Skilsmisse

Her finder du alle blanketter der vedrører ægtefælleskifte og deling af et bo i forbindelse med skilsmisse.

Syn og skøn

Her kan du finde blanketter og vejledning til brug for syn og skøn.

Tabt arbejdsfortjeneste

Her kan du finde en erklæring om tabt arbejdsfortjeneste.

Testamente

Her kan du hente genparts-blanket til testamente. Der er ikke udarbejdet en blanket til selve testamentet.

Tvangsauktioner

Her på siden finder du blanketter og vejledninger i forbindelse med tvangsauktioner.

Vejledninger om sagsbehandling ved byretterne

Her finder du vejledninger om behandling af de enkelte sagstyper ved byretterne.

Videoretsmøder

Her finder du blanketter til ansøgning om bemyndigelse eller autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Tinglysning

På Tinglysningsrettens side kan du finde de relevante blanketter og vejledninger under hvert enkelt sagsområde.