Gå til sidens indhold

På denne side kan du finde svarene på ofte stillede spørgsmål om brugen af Skifteportalen i forbindelse med tvangsopløsningssager via minskiftesag.dk.

Fra og med den 17. april 2024 skal du bruge domstolenes skifteportal, hvis en tvangsopløsningssag bliver behandlet ved Retten på Bornholm, Retten i Roskilde, Retten i Holstebro, Retten i Kolding eller Sø- og Handelsretten. Fra den 11. juni 2024 vil alle øvrige skifteretter, der behandler tvangsopløsningssager, tage Skifteportalen i brug.

FAQ for likvidatorer

Profiler og adgange

Skal profilen oprettes hver gang, man tilknyttes en sag?

Nej, likvidatorerne får oprettet en profil, der herefter vil kunne anvendes på tværs af domstolene. Når en profil er oprettet, vil det også være tilstrækkeligt at invitere sekretærer/fuldmægtige/andre til profilen én gang.

Skal jeg give sekretærer/fuldmægtige adgang til sagen, når jeg bliver udpeget som likvidator?

Ja, som likvidator vil du ved udpegning af skifteretten få adgang til sagen, og du skal aktivt give adgang til sekretærer/fuldmægtige pr. sag af hensyn til databeskyttelsesforordningen. Det vil enten være likvidator eller en deltager med rollen Admin, der kan tildele/fjerne adgang til sagerne.

Hvem kan gensende aktiveringskoden til likvidator, hvis vedkommende ikke har modtaget den for at oprette sin profil?

Det vil være interne medarbejdere hos skifteretten, der kan gensende en aktiveringskode til likvidatorerne. Kontakt derfor disse.

Skal likvidator give den tidligere ledelse adgang til sagen?

Nej, den tidligere ledelse får adgang til sagen allerede, som sagen oprettes hos skifteretten, og inden likvidator er blevet udpeget.

Kan tidligere ledelse se det samme som likvidator?

Det kan de ikke. Der er skelnet mellem, hvad de forskellige roller kan se.

Sagsbehandling

Får vi løbende besked om nyt på sagen i lighed med adviseringer fra retssagsportalen?

Ja, der vil løbende sendes relevante meddelelser ud til Digital Post eller sikker mail, hvis der er angivet en, om nyt på sagen.

Hvis der er frister – fx. for redegørelse, skal man så gå ind og håndtere den, eller forsvinder den, når man har uploadet noget?

Den vil forsvinde, når I uploader jeres redegørelse.

Hvor får man en bekræftelse på den redegørelse, man har sendt?

Når redegørelsen sendes ind, får man en bekræftelse på skærmen, og kvitteringen vil være selve redegørelsen, der findes under dokumenter, ligesom sagens historik vil opdateres.

Kan man på forsiden se de sager, hvor man har erklæret sig inhabil, eller flytter de sig til en inhabil-fane, så de ikke ligger under ens sager?

Efter du har erklæret dig inhabil, vil skifteretten fratræde dig som likvidator og udpege en ny likvidator. Herefter vil sagen forsvinde fra oversigten. Man vil muligvis kunne se sagen under sager, hvor man ikke længere er aktiv, men det er der endnu ikke taget stilling til i Straffe- og skifteprogrammet, der udvikler løsning.

Fastsættes der en frist for at erklære sig inhabil i forhold til, at skifteretten nu indrykker besked om udpegning af likvidator i CVR?

Det gør der ikke. Men i tilfælde af, at likvidator erklærer sig inhabil, vil skifteretten få en prioriteret opgave, hvorefter likvidator vil fratrædes, og en ny vil udpeges. Her vil skifteretten give besked til Erhvervsstyrelsen, således det opdateres på CVR.

Hvordan afsluttes sager?

De afsluttes ved, at skifteretten skriver en retsbog, som vil blive publiceret på portalen, og derefter afsluttes sagen.

FAQ for tidligere ledelse

Hvordan får jeg adgang til min sag på minskiftesag.dk?

Du vil modtage en besked i Digital Post, når sagen er oprettet på minskiftesag.dk og herfra få adgang til sagen.

Hvad hvis jeg vil klage over, at min virksomhed er sendt til tvangsopløsning?

Hvis du ønsker at klage over, at din virksomhed er sendt til tvangsopløsning, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Gå til Erhvervsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Jeg vil gerne have min virksomhed genoptaget, hvordan gør jeg det?

Når Erhvervsstyrelsen beder skifteretten om at tvangsopløse et selskab, så skyldes det, at selskabet ikke overholder lovens krav til at drive virksomhed.

Erhvervsstyrelsen kan i visse tilfælde tillade, at et selskab under tvangsopløsning genoptages.

Læs om genoptagelse af kapitalselskaber på Erhvervsstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kommunikation med skifteretten

Jeg har et spørgsmål til min sag, hvordan får jeg fat i skifteretten?

Du har mulighed for at skrive direkte til den skifteret, som behandler din sag på minskiftesag.dk. Du kontakter dem via ’Skriv til retten’. Samme sted vil du også få svar på din henvendelse.

Jeg har ikke mulighed for at møde op til det aftalte møde, hvad gør jeg?

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til det aftalte møde, kontakter du den skifteret, som behandler din sag på minskiftesag.dk. Du kontakter dem via ’Skriv til retten’. Samme sted vil du også få svar på din henvendelse.

Sidst opdateret: 04. juni 2024