Gå til sidens indhold

08 feb 2024

Domsresume

Retten i Herning

60 dages fængsel for retsstridige hævninger af kontantbeløb

Skyldig i databedrageri ved i to tilfælde uretmæssigt at have anvendt to kvinders betalingskort til at foretage hævninger i flere hæveautomater og butikker

07 feb 2024

Domsresume

Retten i Viborg

Dom i nævningesag om drab og røveri

En 43-årig mand og en 34-årig mand er ved et nævningeting i Retten i Viborg den 7. februar 2024 fundet skyldige i bl.a. et drab og et røveri begået den 9. januar 2022 i Silkeborg. Den 43-årige blev straffet med fængsel på livstid, mens den 34-årige fik en behandlingsdom.

06 feb 2024

Domsresume

Retten på Frederiksberg

35-årig mand dømt til forvaring for drab og drabsforsøg i Sydhavnen

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom i en sag, hvor en 35-årig mand blev fundet skyldig i blandt andet drab og drabsforsøg på to personer, som han samme dag havde mødt på et værtshus i Sydhavnen.

05 feb 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om indsmugling af våben med ammunition fra Sverige til Danmark.

Københavns Byret har idømt en 25-årig mand fængsel for i forening med en tiltalt på 27 år og andre til dels uidentificerede personer at have stået for indsmugling af 3 pistoler og ammunition.

05 feb 2024

Domsresume

Retten i Kolding

Altan kollapset – ejer erstatningsansvarlig

Ejer af udlejningsejendom ansvarlig for personskader ved fald fra kollapset altan på ejendom i Kolding

05 feb 2024

Domsresume

Retten i Herning

Dom i nævningesag - voldtægt m.v.

Mand blev under en nævningeretssag dømt blandt andet for at have voldtaget og haft andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde på en adresse i Hemmet

05 feb 2024

Domsresume

Retten i Odense

Kommune frifindes for erstatningsansvar for mors mishandling af egne børn

02 feb 2024

Domsresume

Københavns Byret

Forsøg på hvidvask for milliarder

Københavns Byret har i dag idømt to tiltalte henholdsvis 9 år og 7 års fængsel for medvirken til forsøg på hvidvask gennem en bank i Estland for mellem 26 og 29 milliarder kr.

02 feb 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

Dømt for bedrageri med udbytteskat for 320 mio. kr.

En 54-årig engelsk finansmand er straffet med fængsel i 6 år for bedrageri overfor SKAT ved i perioden 2012-2015 uberettiget at have tilbagesøgt og modtaget refusion af udbytteskat for samlet 320 mio. kr. (Udbytteskatsag II)

02 feb 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

Dom i sag om pesticidforurening af et vandrensningsanlæg og et tankanlæg

Affaldshåndteringsvirksomhed skal betale 27 mio. kr. i erstatning efter at have leveret industrielt spildevand til rensning på et vandrensningsanlæg uden at have oplyst, at spildevandet indeholdt pesticider

02 feb 2024

Domsresume

Retten i Næstved

Tre erhvervsdrivende dømt for at have modtaget og ydet returkommission

Tre erhvervsdrivende mænd er ved Retten i Næstved dømt for henholdsvis at have modtaget og ydet returkommission i forbindelse med bud på entrepriser på et byggeri i København.

01 feb 2024

Domsresume

Retten i Næstved

Dom om Falcks ansvar for to arbejdsulykker på motorvejene

Dom i straffesag om Falcks ansvar for to arbejdsulykker i december 2018 og februar 2020 på motorvejene