Gå til sidens indhold

08 apr 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om landingsforbud under corona-pandemien

Københavns Byret har den 8. april 2024 idømt et flyselskab en bøde på 250.000 kr. for i strid med et landingsforbud at lande i Københavns Lufthavn under corona-pandemien med et fly, hvor 35 af passagererne ikke kunne fremvise den krævede negative COVID 19-test.

08 apr 2024

Domsresume

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om myndigheders ansvar for forholdene på kostskolen Havregården

Retten på Frederiksberg har i dag afsagt dom om frifindelse i en sag vedr. krav om erstatning, som 18 sagsøgere har anlagt mod henholdsvis Frederiksberg Kommune (Socialtilsyn Hovedstaden), Arbejdstilsynet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

05 apr 2024

Domsresume

Retten i Glostrup

41-årig mand dømt til anbringelse på Sikringsafdelingen for drab

Ved et retsmøde i dag har Retten i Glostrup fundet en 41-årig mand skyldig i drab på en læge på Psykiatrisk Center Glostrup samt drabsforsøg på to andre ansatte samme sted. Herudover blev manden fundet skyldig i forsøg på voldtægt i Albertslund og flere forhold om trusler og vold.

05 apr 2024

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse i sag om drab og medvirken til grov vold på Dragør Fort

Københavns Byret har den 5. april 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der bl.a. var rejst tiltale for drab på en 54-årig mand begået den 22. januar 2023 på Dragør Fort, medvirken til grov vold under særdeles skærpende omstændigheder og ærekrænkelse.

04 apr 2024

Domsresume

Retten i Herning

Plejehjemsbeboer bestjålet af kvindelig ansat

En kvindelig ansat på et plejehjem i Herning-området idømt 30 dages betinget fængsel for at have stjålet 220 kr. i kontanter fra kvindelig plejehjemsbeboer

04 apr 2024

Domsresume

Retten i Næstved

Nævningeting har afsagt dom om blandt andet vold og våbenbesiddelse

Retten i Næstved har den 4. april 2024 i varierende omfang fundet tre tiltalte på 31 år, 54 år og 44 år, skyldige i blandt andet våbenbesiddelse og vold

03 apr 2024

Domsresume

Retten i Holstebro

Mand dømt for overtrædelse af straffelovens § 266 b for vittigheder online

28-årig mand fra Holstebro blev idømt 7 dages betinget fængsel for på to hjemmesider at have udbredt vittigheder, hvorved grupper af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro.

02 apr 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Advokat frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Retten i Lyngby har den 2. april 2024 stadfæstet en kendelse af 1. juli 2021 fra Advokatnævnet, hvor en advokat blev frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Aarhus

Dom i sag om databedrageri på streaming-tjenester

Retten i Aarhus har den 21. marts 2024 afsagt dom i en domsmandssag vedrørende databedrageri på stre-amingtjenester og ophavsretskrænkelser

25 mar 2024

Domsresume

Retten i Lyngby

Revisionsselskab dømt til at betale erstatning med 104.583.705 kr.

Revisionsselskabet handlede ansvarspådragende i marts 2017, da årsrapporten for 2016 for forsikringsselskabet Qudos fik en blank revisionspåtegning.

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Skyldkendelse om to drabsforsøg begået i SuperBrugsen på Nørrebrogade

Københavns Byret har den 20. marts 2024 truffet afgørelse om skyldsspørgsmålet i en nævningesag, hvor der var rejst tiltale for bl.a. to drabsforsøg begået i SuperBrugsen, heraf det ene med baggrund i en konflikt mellem LTF og en gruppering, der af politiet betegnes som ”Gruppen fra Nordvest”.

20 mar 2024

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om videreførelse af den opløste forening Loyal to Familia

Københavns Byret har den 20. marts 2024 ved en enig domsmandsret idømt 11 personer fængselsstraffe på mellem 30 dage og 4 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 132 a, stk. 1, om forbuddet mod videreførelse af en ved dom opløst forening.