22 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holbæk

Retten i Holbæks dom af 20. januar 2021

22 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

1 års fængsel for vold og besiddelse af narko

21 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holbæk

Fængsel i 3 år og udvisning for bestandig

19 jan 2021

Domsresumé

Retten i Aarhus

7 års fængsel for adskillige seksuelle overgreb og to tilfælde af voldtægt

19 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

Dagbøder for uagtsomt manddrab

18 jan 2021

Domsresumé

Retten i Helsingør

8 unge mænd frifundet for drab og drabsforsøg.

15 jan 2021

Domsresumé

Retten i Viborg

4 mænd idømt strenge fængselsstraffe for omfattende og organiseret narkotikakriminalitet

15 jan 2021

Domsresumé

Retten på Frederiksberg

Dom i sag om bombesprængning af pizzeria

15 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

Frifundet for seksuelt overgreb

14 jan 2021

Domsresumé

Retten i Randers

Pressemeddelelse

13 jan 2021

Domsresumé

Retten i Herning

60 dages fængsel for vold, trusler og bedrageri

11 jan 2021

Domsresumé

Retten i Holstebro

Dom i sag om menneskehandel og åger