Gå til sidens indhold

19 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om adcitation, sambehandling og berostillelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en myndighed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. maj 2023 (BS-19251/2021).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om indtægtsnedgange var varige og af nogen betydning

Procesbevillingsnævnet har den 11. september 2023 meddelt henholdsvis Ankestyrelsen og en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt henholdsvis af Vestre Landsret den 2. marts 2023 (BS-32388/2022) og af Østre Landsret den 10. marts 2023 (BS-23290/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. marts 2023 (BS-53946/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om videregivelse af billede visende afdød person var uberettiget

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. marts 2023 (S-2435-22).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende ved udbetaling af livsforsikring og pension

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt en søn til en afdød mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. marts 2023 (BS-6894/2022).

15 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar efter forsinket kræftdiagnose

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2023 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2023 (BS-30589/2019).

12 sep 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Utilstrækkelig redegørelse for kredsen af påtaleberettigede

V.L.K af den 12. september 2023, V.L.B.-0182-23, (23/18578)

08 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om psykisk vold

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2023 (S-0937-22).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning med indrejseforbud i 12 år af somalisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. april 2023 (S-2557-22).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i en straffesag om kidnapning og afpresning

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt forurettede i en straffesag tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. marts 2023 (S-2461-20).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forholdsmæssigt afslag for funktionelle mangler

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en sælger af en ejerlejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2023 (BS-1408/2022).

07 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udbetaling af refusion for aflyst flyrejse

Procesbevillingsnævnet har den 31. august 2023 meddelt et flyselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juni 2023 ( BS-39145/2022).