Gå til sidens indhold

15 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Procesbevillingsnævnet har den 11. maj 2023 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2022 (BS-41550/2021).

11 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksigibilitet af svensk udeblivelsesdom

Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2023 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2022 (B-622-22).

02 maj 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om andet seksuelt forhold end samleje

Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. august 2022 (S-3070-21).

26 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning uden tilknytning til hjemlandet

Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2023 meddelt en tiltalt begrænset bevilling til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. august 2022 (S-1000-22).

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til anke efter ankefristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2022 (S-229-22).

21 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til hjemland

Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. august 2022 (S-48-22).

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvarers mulighed for at give møde ved en anden under medtiltaltes sag

Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2023 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. november 2022 (S-3175-22).

17 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om indbrudstyveri

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. august 2022 (S-0645-22).

17 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ændring i gravid lønmodtagers ansættelsesvilkår

Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2023 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. september 2022 (BS-41517/2021)

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Oprejsningsbevilling

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. oktober 2022 (BS-20628/2022).

11 apr 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands Landsret den 18. januar 2023 (K 275/22).

03 apr 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på Christiania, der omfatter den dømtes bopæl

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2022 (S-3532-21).