Gå til sidens indhold

08 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om psykisk vold

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2023 (S-0937-22).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning med indrejseforbud i 12 år af somalisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. april 2023 (S-2557-22).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forholdsmæssigt afslag for funktionelle mangler

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt en sælger af en ejerlejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2023 (BS-1408/2022).

08 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i en straffesag om kidnapning og afpresning

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2023 meddelt forurettede i en straffesag tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. marts 2023 (S-2461-20).

07 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udbetaling af refusion for aflyst flyrejse

Procesbevillingsnævnet har den 31. august 2023 meddelt et flyselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juni 2023 ( BS-39145/2022).

06 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om arbejdstilladelse ved arbejde på udenlandske skibe i dansk farvand

Procesbevillingsnævnet har den 31. august 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af 28 domme, der er afsagt af Østre Landsret den 28. april 2023 (S-1979-21 m.fl.).

05 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. maj 2023 (S-1213-23).

01 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tiltaltes mulighed for at følge sagen digitalt under retsmøder

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2023 meddelt tre tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. maj 2023 (S-1242-23).

01 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om medvirken af domsmænd i sager om spirituskørsel

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2023 (S-1681-23 og S-1682-23).

23 aug 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for uberettiget afskedigelse af ansatte i fleksjob

Procesbevillingsnævnet har den 17. august 2023 meddelt HK Danmark som mandatar for to medlemmer tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt henholdsvis af Østre Landsret den 14. december 2022 (BS-47157/2020) og af Vestre Landsret den 23. marts 2023 (BS-15264/2021).

17 aug 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om deltagelse af domsmænd eller nævninge i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2023.

15 aug 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at slette udlæg i medfør af tinglysningslovens § 20, stk. 1

V.L.K. af 15. august 2023 V.L.B-0203-23 (23/19715)