Gå til sidens indhold

31 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling på grund af kollusionsfare

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. januar 2023 (S-3911-22).

31 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fordeling af sagsomkostninger under isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2022 (BS-32133/22, BS-34892/22 og BS-34294/22).

31 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forrentning af krav på sygedagpengeregres

Procesbevillingsnævnet har den 23. marts 2023 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. juli 2022 (BS-43663/2021).

22 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forskud på erhvervsevnetabserstatning ved modtagelse af ledighedsydelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2022 (BS-19754/2021).

22 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Biologiske forældres og bedsteforældres samvær med bortadopteret barn

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt de biologiske forældre og bedsteforældre til et bortadopteret barn tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. juni 2022 (BS-40628/2021 og BS-41002/2021).

17 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. november 2022 (BS-25897/2022).

17 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Import og salg af hundehvalpe fra Polen

Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2023 meddelt tre tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret i to sager den 1. september 2022 (S-1327-21 og S-1409-21).

16 mar 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 15. marts 2023

Genoptagelse nægtet. Ikke grundlag for meget lempelig vurdering af om et bødeforelæg måtte anses for at være kommet frem til domfældtes digitale postkasse

15 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om boafgift af dødslejegaver

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en arving tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. september 2022 (B-0204-22).

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

20 dages fængsel og udvisning af EU-borger for trusler på jobcenter

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. oktober 2022 (S-0735-22).

15 mar 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om dørlukning i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. februar 2023.

14 mar 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Salæret til den beskikkede advokat i en arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2023 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. oktober 2022 (BS-32655/2022).