Gå til sidens indhold

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i en tvangsfuldbyrdelsessag

Procesbevillingsnævnet har den 12. november 2020 meddelt en mor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. oktober 2020 (BS-37732/2020).

13 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om anbringende frafaldet i byretten kunne fremsættes under ankesagen

Procesbevillingsnævnet har den 11. november 2020 meddelt en indstævnt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2020 (BS-9341/2020).

12 nov 2020

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Dom 12. november 2020

Dom i sag D-095-20

10 nov 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om gæsteprincippets anvendelighed

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2020 meddelt et forsyningsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. juni 2020 (BS-2852/2019).

02 nov 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 30. oktober 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. maj 2020 (S-3102-19).

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2020 meddelt to selskaber tilladelse til kære til Østre Landsret af flere afgørelser om fastsættelse af sagsomkostninger fra forskellige byretter.

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Angivelse af forkert områdekode ved parkering på privat parkeringsområde

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2020 meddelt en bilist tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. maj 2020 (BS-53189/2019).

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Pålæg om at refundere statskassen salær til beskikket advokat

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 3. juni 2020 (BS-16447/2019).

30 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævet sagsomkostninger, hvor modparten har fået medhold i 2 %

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. maj 2020 (BS-11314/2020).

27 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for grov vold begået som led i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt 7 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 12. juni 2020 (S-916-19).

27 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for drab og drabsforsøg som led i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt 2 tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (S-1151-19).

26 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf i sag om organiseret hashhandel

Procesbevillingsnævnet har den 22. oktober 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juni 2020 (S-3534-19).