Gå til sidens indhold

08 sep 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Erhvervelseslovens bopælskrav

V.L.K. af den 8. september 2022 V.L.B -0242-22 (22/13046).

06 sep 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at slette et af kurator afvist underpant iht tinglysningslovens §20

V.L.K. af 6. september 2022 V.L.B.-0225-22 og V.L.B.-0226-22 (22/12033 og 22/11968).

02 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Procesbevillingsnævnet har den 1. september 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2022 (S-1561-22).

01 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afgrænsning af et færdselsuheld omfattet af et køretøjs objektive ansvar

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2022 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. januar 2022 (BS-20416/2021).

01 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Bil med passager flygtet fra påkørsel af cyklist, der kom i livsfare

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2022 (S-1196-21).

01 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere sager om beslaglæggelse med henblik på tredjemandskonfiskation

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2022 meddelt to virksomheder, en person og anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 15. februar, 31. maj og 16. juni 2022 (henholdsvis S-3373-21, S-521-22 og S-1566-22).

23 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forbedrings- og vedligeholdelsesbegrebet i andelsboligforeningsloven

Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2022 meddelt en køber af en andelslejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. december 2021 (BS-20893/2021).

19 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om andelshaveres ansvar for skadevoldende ændringsarbejder

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2022 meddelt to andelshavere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. november 2021 (BS-48818/2020).

17 aug 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Forkøbsret

V.L.K af 17. august 2022 V.L.B-0234-22 (22/12483).

16 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Ubetinget frakendelse af førerret grundet kørsel påvirket af søvnmangel

Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. oktober 2021 (S-0277-20).

12 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beskatning af maskeret udlodning

Procesbevillingsnævnet har den 11. august 2022 meddelt Skatteministeriet og en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. januar 2022 (BS-47809/2019).

12 aug 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Anmodning om sletning af udlæg efter TL § 20 stk. 1 eller stk. 2 afvist

V.L.K. af 8. juli 2022 V.L.B.-0199-22 (22/10254).