Gå til sidens indhold

09 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fuldbyrdelse af en tysk straffedom i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. juli 2020 (S-1915-18).

05 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Supplerende rejsesalær til grønlandske forsvarere

Procesbevillingsnævnet har den 2. oktober 2020 meddelt to forsvarere tilladelse til kære til Højesteret af beslutninger om salær, der er truffet af Grønlands Landsret den 23. april 2020 (K 051/20) og den 17. juni 2020 (K 087/20)

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erstatningsansvar for psykisk skade

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2020 meddelt en fagforening som mandatar for en skolebuschauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2020 (BS-1470/2020).

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tyske sociale sikringsordningers regreskrav mod dansk forsikringsselskab

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to tyske sociale sikringsordninger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. marts 2020 (BS-24746/2018).

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn ved anden skønsmand

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2020 meddelt tre forsikringsselskaber tilladel-se til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (BS-5330/2020).

29 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to selskaber og en række borgere appeltilladelser til begge landsretter af en række domme og kendelser, der er afsagt af flere forskellige byretter.

24 sep 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. Tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 24. september 2020 V.L. B-0271-20 (8206.2020.30).

22 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere forlængelse af foranstaltning i to år

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en foranstaltningsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Vestre Landsret den 31. marts 2020 (S–2433–19).

22 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om dansk straffemyndighed ved overtrædelse af reglerne om transport af dyr

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2020 meddelt en tysk virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. maj 2020 (S-0977-19).

15 sep 2020

Domsresumé

Den Særlige Klageret

Kendelse 15. september 2020

Kendelse i sag K-062-20

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af inkassoomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2020 (B-42-20)

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kærefrist i sag om midlertidigt forbud og påbud

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. april 2020 (BS-5256/2020) og af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juni 2020 (BS-17093/2020).