Gå til sidens indhold

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere sag om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. april 2022 (S-866-22).

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af libanesisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2022 meddelt en libanesisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. oktober 2021 i en straffesag (S-2365-21).

28 jun 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om kære af fogedrettens afgørelse i en bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. november 2021 (B-0313-21).

28 jun 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om aftalt fastholdelsesbonus opnår status som massekrav

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt to fagforeninger som mandatarer for tre personer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. november 2021 (BS-41244/2020, BS-41265/2020 og BS-41981/2020).

28 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffen for taxikørsel uden tilladelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2022 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. december 2021 (S-1089-21).

28 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt tre tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. oktober 2021. (S-1377-21).

28 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straf for opbevaring af håndgranat

Procesbevillingsnævnet har den 30. maj 2022 meddelt Forsvarsministeriets Auditørkorps tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. januar 2022 (S-2152-21).

24 jun 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om skade forvoldt af ”ukendt, motordrevet køretøj”

Procesbevillingsnævnet har den 22. juni 2022 meddelt Dansk Forening For International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2021 (BS-47397/2020).

24 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2022 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. april 2022 (S-557-22).

24 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om ukontrolleret adgang til internettet

Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. april 2022, om at manden ikke måtte have ukontrolleret adgang til internettet under varetægtsfængsling. (S-0355-22).

20 jun 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udlæg og tilskrivning af rente for dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer

Procesbevillingsnævnet har den 7. juni 2022 i fem sager meddelt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring tilladelse til kære til landsretten af fem fogedretskendelser (7-8822/2021, 1-386/2022, 10A-4228/2021, 1-4704/2021 og 1-3763/2021).

14 jun 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om sagsomkostninger i immaterialretlig bevissikringssag

Procesbevillingsnævnet har den 10. juni 2022 meddelt en virksomhed begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om kæremålsomkostninger, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. november 2021 (B-0335-21).