Gå til sidens indhold

22 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forbud mod forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2022 meddelt ni personer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2022 (BS-47813/2020, BS-47830/2020, BS-47831/2020, BS-47832/2020, BS-47833/2020, BS-47834/2020 og BS-47837/2020).

22 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling på grund af kollusionsfare

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. august 2022 (S-1776-22).

20 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af anke, hvor den tiltalte kom et kvarter for sent til retsmøde

Procesbevillingsnævnet har den 15. september 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt a Østre Landsret den 23. maj 2022 (S-1190-21).

12 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om strafudmåling ved kombinationsdom

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. april 2022 (S-2150-21).

12 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om kørselsgodtgørelse til advokater

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt et advokatpartnerselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2022 (BS-34174/2021).

12 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Værneting ved aflysning af udlæg og krav til kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2022 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2022 (B-181-22).

09 sep 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Udlæg aflyst iht. fogedrettens afgørelse

V.L.K af 9. september 2022 B-0196-22

08 sep 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Erhvervelseslovens bopælskrav

V.L.K. af den 8. september 2022 V.L.B -0242-22 (22/13046).

06 sep 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at slette et af kurator afvist underpant iht tinglysningslovens §20

V.L.K. af 6. september 2022 V.L.B.-0225-22 og V.L.B.-0226-22 (22/12033 og 22/11968).

02 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Procesbevillingsnævnet har den 1. september 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2022 (S-1561-22).

01 sep 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afgrænsning af et færdselsuheld omfattet af et køretøjs objektive ansvar

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2022 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. januar 2022 (BS-20416/2021).

01 sep 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Bil med passager flygtet fra påkørsel af cyklist, der kom i livsfare

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2022 (S-1196-21).