Gå til sidens indhold

24 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af tillægsbøder i sag om momssvig

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2023 meddelt to tiltalte begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. maj 2022 (S-1958-20).

23 feb 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Ikke genoptagelse af dom om straf for omskæring af døtre

Ikke genoptagelse af Højesterets dom af 2. maj 2018 om straf for omskæring af døtre

20 feb 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

13 feb 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om varetægtsfængsling på hjemrejseloven under anke

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2022 og 18. januar 2023 (S-3858-22).

20 jan 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Flagning med det amerikanske flag

Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. november 2022 (S-2452-21).

10 jan 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Omdannelse til et afgiftspantebrev (22/16134)

V.L.K. af. 20. december 2022 V.L.B-0292-22

02 jan 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortolkning af ”dags varsel” i de vejledende takster om aflyste retsmøder

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2022 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. september 2022 (S-1860-22).

21 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Værneting i straffesag med flere forhold

Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. november 2022.

20 dec 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Registrering af fuldmagt kunne ikke slettes

V.L.K. af 20 december 2022 V.L.B.-0399-22 (22/23161).

20 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling af en ved dom udvist udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2022, 11. november 2022 og 18. november 2022 (landsrettens sagsnr. S-2854-22, S-3441-22 og S-3477-22).

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortfald af et barns erstatningsansvar for overtrædelse af straffeloven

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en afdeling af politiet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2022 (BS-25729/2021).

20 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse udover 6 måneder

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2022 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. september 2022 (S-2702-22).