Gå til sidens indhold

13 dec 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Ikke genoptagelse af to domme fra 1986 og 1989

Ikke genoptagelse af to domme fra 1986 og 1989 med en psykisk udviklingshæmmet tiltalt, som døde i 1997

09 dec 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om vildledende markedsføring i reklamefilm for bilforsikring

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juni 2022 (S-908-21).

09 dec 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Weekendsamvær

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2022 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2022 (BS-19379/2022).

05 dec 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerforeningsvedtægt - sikkerhedsstillelse på mere end 50.000 kr.

V.L.K af d. 5. december 2022 V.L.B-0383-22 (22/20638) (U2023.974/TBB2023.123)

25 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fristberegningen ved en berigtiget omkostningsafgørelse i en dom

Procesbevillingsnævnet har den 24. november 2022 meddelt en entreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2022 (BS-22073/2022).

22 nov 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Retten til at overvære medsigtedes forklaring under grundlovsforhør

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2022 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. september 2022 (S-2877-22).

17 nov 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten havde afvist at aflyse underpant på baggrund af dom

V.L.K. af 14. november 2022 V.L.B.-0303-22 (22/17102).

11 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af bopæl for to børn på 5 og 7 år

Procesbevillingsnævnet har den 9. november 2022 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. august 2022 (BS-2164/2022).

11 nov 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udlevering til strafforfølgning

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2022 meddelt en dansk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. august 2022 (S-1147-22).

11 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sager om udpantning af dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer

Der verserer et meget stort antal sager i retterne om udpantning af dagsgebyrer for uforsikrede køretøjer. Her følger en orientering om sager, hvor Procesbevillingsnævnet har behandlet ansøgninger om appeltilladelse til landsretten og/eller Højesteret.

09 nov 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsværdi og sagsomkostninger i en sag om eksklusion af en andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2022 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. januar 2021 (BS-42885/2021).

31 okt 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Advarsel om udvisning for narkotikakriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2022 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. marts 2022 (S-1207-21).