Gå til sidens indhold

08 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bestandig af 62-årig brite for blandt andet våbenbesiddelse

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2022 (S-3348-21).

03 aug 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Debitorskifte på vedtægter lyst pantstiftende

V.L.K af 28. januar 2012 V.L. B-2489-12 (8206.2012.81).

22 jul 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvisning af ændring af servituts løbenumre

V.L.K. af 28. juni 2022 V.L.B.-0130-22 (22/03819)

20 jul 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Sletning af underpant efter gennemført spaltning, jf. TL § 20

V.L.K. af 27. juni 2022 V.L.B.-0179-22 (22/08873)

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om lejeforhøjelser i store småhuse

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt lejerne af to boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august 2021 (BS-3991/2021 og BS-3992/2021).

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomshævd over hækareal mellem to ejendomme

Procesbevillingsnævnet har den 4. juli 2022 meddelt to borgere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. november 2021 (BS-13523/2021).

04 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Registrering af medmoderskab

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2022 meddelt den biologiske mor, dennes samlever og barnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. december 2021 (BS-18973/2021).

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på serveringssteder og i nattelivszoner

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2022 (S-0519-22).

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af logningspligtige teledata som bevis efter EU-dom

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 26. april 2022 (S-1089-22) og den 28. april 2022 (S-1150-22).

01 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremme af fogedsag og foretagelse af udlæg

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. marts 2022 (B-818-21).

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere sag om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2022 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. april 2022 (S-866-22).

29 jun 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af libanesisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2022 meddelt en libanesisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. oktober 2021 i en straffesag (S-2365-21).