Gå til sidens indhold

06 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2020 meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2020. Landsrettens sagsnr., BS-29913/2018-VLR.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejesag om fristen for udlejers erstatningskrav mod fraflyttet lejer

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. februar 2020.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2020.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvareres adgang til aktindsigt i politimateriale om bandetilknytning

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2020.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Pantefogedudlæg i indestående på klientkonto

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2020 meddelt en person tilladelse til kære til Højeste-ret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. april 2020.

01 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i en sag om økonomisk kriminalitet

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2020 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. april 2020.

26 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om dommers inhabilitet i sag om erstatning for strafferetlig forfølgning

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2020 meddelt syv erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. januar 2020.

24 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt et selskab afslag på tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. april 2020.

16 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kapitalejers personlige hæftelse for et kapitalselskabs forpligtelser

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2020 meddelt en kapitalejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. december 2019.

12 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fremlæggelse af skønserklæringer

Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2020 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. april 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for indrejse i strid med et indrejseforbud

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. marts 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Henvisning af sag om isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en skønsindstævnt virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. januar 2020.