Gå til sidens indhold

10 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om manglende overholdelse af opholds- og meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. december 2021 (S-1562-21).

10 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om ophørstidspunkt for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2021 (BS-38478/2020).

10 aug 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forlig indgået af fagforening på vegne af medlem

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt Ligebehandlingsnævnet på vegne af en nu afskediget arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2022. (BS-12117/2020).

08 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om generelt forsvarerpålæg

Procesbevillingsnævnet har den 8. juli 2022 meddelt en sigtet person i en straffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. marts 2022 (S-516-22).

08 aug 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bestandig af 62-årig brite for blandt andet våbenbesiddelse

Procesbevillingsnævnet har den 4. august 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2022 (S-3348-21).

22 jul 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvisning af ændring af servituts løbenumre

V.L.K. af 28. juni 2022 V.L.B.-0130-22 (22/03819)

20 jul 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Sletning af underpant efter gennemført spaltning, jf. TL § 20

V.L.K. af 27. juni 2022 V.L.B.-0179-22 (22/08873)

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om lejeforhøjelser i store småhuse

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt lejerne af to boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august 2021 (BS-3991/2021 og BS-3992/2021).

08 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomshævd over hækareal mellem to ejendomme

Procesbevillingsnævnet har den 4. juli 2022 meddelt to borgere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. november 2021 (BS-13523/2021).

04 jul 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Registrering af medmoderskab

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2022 meddelt den biologiske mor, dennes samlever og barnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. december 2021 (BS-18973/2021).

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opholdsforbud på serveringssteder og i nattelivszoner

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2022 (S-0519-22).

01 jul 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af logningspligtige teledata som bevis efter EU-dom

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2022 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 26. april 2022 (S-1089-22) og den 28. april 2022 (S-1150-22).