Gå til sidens indhold

12 apr 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straftidsberegning ved fuldbyrdelse af fransk straffedom

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2022 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. september 2021 [BS-17956/2021-VLR].

08 apr 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Berigtigelse af sagsøgtes partsbetegnelse på minretssag.dk

Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2022 meddelt et entreprenørselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2021 (BS-37989/2021).

07 apr 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Brancheforenings adgang til biintervention

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2022 meddelt Dansk Ejendomsmæglerforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. december 2021 (BS-13130/2021).

07 apr 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om ophævelse af udvisning bestemt ved dom i 2009

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2022 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. december 2021 (S-1266-21).

07 apr 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Besiddelse af papir med påskrevet ”Loyal To Familia”

Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2022 meddelt en indsat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2021 (S-3382-19).

01 apr 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i en sag om ærekrænkelse

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2022 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2021 (S-1858-20).

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

To sager om ankenævns inddrivelse af fordringer

Procesbevillingsnævnet har den 7. marts 2022 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 24. juni 2021 (B-274-21) og den 18. oktober 2021 (B-561-21 og B-643-21).

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opgørelse af krav efter kreditaftaleloven

Procesbevillingsnævnet har den 24. marts 2022 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2021 i en fogedsag (B-377-21).

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk skattesag om bistand til inddrivelse af dansk skattekrav

Procesbevillingsnævnet har den 9. december 2021 meddelt de færøske skattemyndigheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2021 (B-775-20)

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 11. februar 2022

Dom i sag: 21/19606

24 mar 2022

Domsresume

Den Særlige Klageret

Dom 10. juni 2021

Dom i sag: 21/00229

11 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opholdstilladelse på baggrund af ”ganske særlige grunde”

Procesbevillingsnævnet har den 10. marts 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2021 (BS-44368/2020).