Gå til sidens indhold

14 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lovligheden af tvangsfikseringer af mindreårig

Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2020 meddelt en dreng med infantil autisme tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni 2020 (BS 55290/2019).

13 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortadoption

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt de biologiske forældre til en bort-adopteret dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. juni 2020 (BS-1675/2020-VLR).

13 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ankestævning kunne ikke betragtes som rettidigt indgivet kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2020 meddelt Finansiel Stabilitet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2020 (B-900-19).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse når der verserer en ny straffesag mod den indsatte

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en indsat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. maj 2020 (BS-15144/2020).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Betleri og forbuddet mod diskrimination

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2020 meddelt en litauisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2020 (S-356-20).

09 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fuldbyrdelse af en tysk straffedom i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. juli 2020 (S-1915-18).

05 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Supplerende rejsesalær til grønlandske forsvarere

Procesbevillingsnævnet har den 2. oktober 2020 meddelt to forsvarere tilladelse til kære til Højesteret af beslutninger om salær, der er truffet af Grønlands Landsret den 23. april 2020 (K 051/20) og den 17. juni 2020 (K 087/20)

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erstatningsansvar for psykisk skade

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2020 meddelt en fagforening som mandatar for en skolebuschauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2020 (BS-1470/2020).

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tyske sociale sikringsordningers regreskrav mod dansk forsikringsselskab

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to tyske sociale sikringsordninger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. marts 2020 (BS-24746/2018).

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn ved anden skønsmand

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2020 meddelt tre forsikringsselskaber tilladel-se til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (BS-5330/2020).

29 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to selskaber og en række borgere appeltilladelser til begge landsretter af en række domme og kendelser, der er afsagt af flere forskellige byretter.

24 sep 2020

Domsresumé

Tinglysningsretten

Sletning af udlæg iht. Tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 24. september 2020 V.L. B-0271-20 (8206.2020.30).