Gå til sidens indhold

06 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om arbejdstilladelse ved arbejde på udenlandske skibe i dansk farvand

Procesbevillingsnævnet har den 31. august 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af 28 domme, der er afsagt af Østre Landsret den 28. april 2023 (S-1979-21 m.fl.).

05 sep 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2023 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. maj 2023 (S-1213-23).

01 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tiltaltes mulighed for at følge sagen digitalt under retsmøder

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2023 meddelt tre tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. maj 2023 (S-1242-23).

01 sep 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om medvirken af domsmænd i sager om spirituskørsel

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2023 (S-1681-23 og S-1682-23).

23 aug 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for uberettiget afskedigelse af ansatte i fleksjob

Procesbevillingsnævnet har den 17. august 2023 meddelt HK Danmark som mandatar for to medlemmer tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt henholdsvis af Østre Landsret den 14. december 2022 (BS-47157/2020) og af Vestre Landsret den 23. marts 2023 (BS-15264/2021).

17 aug 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om deltagelse af domsmænd eller nævninge i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2023.

15 aug 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at slette udlæg i medfør af tinglysningslovens § 20, stk. 1

V.L.K. af 15. august 2023 V.L.B-0203-23 (23/19715)

04 aug 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling under asylsagsbehandling

Procesbevillingsnævnet har den 3. august 2023 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 19. og 24. april 2023 (S-965-23 og S-1056-23).

04 aug 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dokumentation af tiltaltes forklaring i en grønlandsk straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 3. august 2023 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands Landsret den 27. december 2022 (K 256/22).

04 jul 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indtægtsgrundlag i børnebidragssager

På det seneste møde i Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser blev der meddelt appeltilladelse til landsretten i flere sager, herunder i fire sager om børnebidrag.

03 jul 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lovindgreb i en kollektiv overenskomst

Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2023 meddelt en rederiforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. september 2022 (B-46-21).

29 jun 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Forlængelse af brugsret kunne tinglyses

V.L.K. af 29. juni 2023 V.L.B.-0193-23 (23/18878)