Gå til sidens indhold

25 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Omgørelse af tidligere afgørelse om at gennemføre syn og skøn

Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2024 meddelt en række sagsøgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 18. marts 2024 og den 17. april 2024 (B-1314-16, B-2073-16, B-2564-17, B-2633-17 og B-803-18).

21 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kære af afgørelse om erstatning efter retsplejelovens § 320

Procesbevillingsnævnet har den 19. juni 2024 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. februar 2024 (B-69-24).

21 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Inddrivelse ved betalingspåkrav – skyldner uden fast bopæl

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2024 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2024 (B-119-24).

17 jun 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Omberammelse af en straffeankesag, hvor tiltalte var varetægtsfængslet

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 3. april 2024 (S-570-23).

12 jun 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kære af afgørelse om acontosalær

Procesbevillingsnævnet har den 29. maj 2024 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der afsagt af Østre Landsret den 31. januar 2024 i to sambehandlede sager (BS-62288/2023 og BS-62291/2023).

31 maj 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Statens afståelse af arv til et dødsbo

Procesbevillingsnævnet har den 31. maj 2024 meddelt et dødsbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2024 (BS-23008/2023-VLR).

30 maj 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Grønlandsk sag om voldtægt af mindreårig

Procesbevillingsnævnet har den 24. april 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 1. november 2023 (K 238/23).

30 maj 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandsk voldgiftskendelse

Procesbevillingsnævnet har den 30. maj 2024 meddelt en virksomhedsejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. marts 2024 (B-0009-23-VL).

14 maj 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Formelle gyldighedskrav til indholdet af udlejers opsigelsesskrivelse

Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2024 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. december 2023 (B-619-23).

14 maj 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for ligebehandlingslovens § 9

Procesbevillingsnævnet har den 13. maj 2024 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. december 2023 (BS-50763/2022).

14 maj 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling under anken, hvor tiltalte havde erkendt sig skyldig

Procesbevillingsnævnet har den 13. maj 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse der er afsagt af Vestre Landsret den 14. marts 2024 (S-0472-24).

07 maj 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om pligt til at hjemtage barn fra al-Roj-lejren med sin mor

Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2024 meddelt en mindreårig dansk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. januar 2024 (BS-1910/2023).