Gå til sidens indhold

07 apr 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Brancheforenings adgang til biintervention

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2022 meddelt Dansk Ejendomsmæglerforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. december 2021 (BS-13130/2021).

01 apr 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i en sag om ærekrænkelse

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2022 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2021 (S-1858-20).

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

To sager om ankenævns inddrivelse af fordringer

Procesbevillingsnævnet har den 7. marts 2022 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 24. juni 2021 (B-274-21) og den 18. oktober 2021 (B-561-21 og B-643-21).

28 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opgørelse af krav efter kreditaftaleloven

Procesbevillingsnævnet har den 24. marts 2022 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2021 i en fogedsag (B-377-21).

23 mar 2022

Domsresumé

Tinglysningsretten

Skøde afvist med rette som værende i strid med andelsboligforeningsloven

V.L.K. af 23. marts 2022 i V.L. B-0427-21 (21/28027)

11 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opholdstilladelse på baggrund af ”ganske særlige grunde”

Procesbevillingsnævnet har den 10. marts 2022 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2021 (BS-44368/2020).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sager om adgang til prøvelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2022 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af kendelser, der er afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 12. oktober 2021 (S-1463-21) og Østre Landsret den 29. oktober 2021 (S-2758-21).

04 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2022 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. august 2021 (BS-22533/2021-OLR).

01 mar 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Foreningsretlige betingelser i forbindelse med ombygning i ejerlejlighed

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2022 meddelt en ejerlejlighedsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juni 2021 (BS-48070/2019-OLR).

01 mar 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fortsat varetægtsfængsling af udlænding på tålt ophold

Procesbevillingsnævnet har den 24. februar 2022 meddelt en udlænding på tålt ophold tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. januar 2022 (S-0010-22).

28 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Prøveløsladelse af livstidsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2022 meddelt Direktoratet for Kriminalforsorgen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. december 2021 (BS-20193/2021-OLR).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed og samvær mellem mor og børn på 9 og 11 år

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2022 meddelt en mor tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. juni 2021 (BS-17816/2021).