Gå til sidens indhold

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af inkassoomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. marts 2020 (B-42-20)

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kærefrist i sag om midlertidigt forbud og påbud

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. april 2020 (BS-5256/2020) og af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juni 2020 (BS-17093/2020).

11 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om bestyrelsesformand i andelsboligforening kan pålægges konkurskarantæne

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 meddelt en forhenværende bestyrelsesformand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2020 (BS-56507/2019).

11 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om ophævelse og opretholdelse af udvisningsdomme

Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2020 i to sager meddelt henholdsvis anklagemyndigheden og en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 19. og 20. maj 2020 (henholdsvis S-850-20 og S-187-20).

01 sep 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. maj 2020 (S-847-20).

28 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af en konkurrenceklausul

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forhenværende selskabsejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. juni 2020 (BS-18079/2020).

28 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning mellem erhvervsevnetabserstatning og POEA-kompensation

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. marts 2020 (BS-5552/2019).

25 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en afvist sag med påstand om betaling af 800 mio. kr.

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2020 meddelt en række sagsøgte tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2020 (B-634-18).

24 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udsættelse af varemærkesag

Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. juni 2020 (BS-14787/2020 og BS-11407/2020).

24 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 368

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2020 (BS-9523/2020-OLR).

21 aug 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

En personlig forpligtelse kan ikke tinglyses som en ret over ejendommen

V.L.K. af 21. august 2020 V.L.B.-0357-20 (8206.2020.34)

21 aug 2020

Domsresume

Tinglysningsretten

Tilbagekøbsret til ejerlejlighed stiftede ikke ret over den pågældende ejerlejlighed og kunne derfor ikke tinglyses på ejerlejligheden

V.L.K. af 21. august 2020 V.L.B.-0341-20 (8206.2020.35)