Gå til sidens indhold

18 aug 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejeres indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt lejerne af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2021 (BS-23834/2020).

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af bevisanke ved tiltaltes udeblivelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. maj 2021 (S-1541-20).

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kæremål om advokatsalær i en større straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. marts 2021 (S-581-21).

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af vidnepålæg over for mindreårig i voldssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juni 2021 (S-1248-21).

12 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af partsbetegnelsen for sagsøgte på minretssag.dk

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2021 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2021 (BS-12099/2021).

07 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger for spirituskørsel

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. marts 2021 (S-1438-20).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af lovvalgsaftale

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2021 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar 2021(BS- 57450/2019).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2021 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2021 (BS-10901/2020).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om beslaglæggelse af indestående på pensionskonti

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2021 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. maj 2021 (S-3517-20).

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved afgørelser om barnets bopæl i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2021 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2021 (BS-46374/2020).

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tilbagehold i købesummen i tilfælde af vanhjemmel ved køb af fast ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2021 meddelt en forening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. december 2020 (BS-10378/2020).

25 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af den aftalte leje

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2021 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. oktober 2020 (BS-43585/2019).