Gå til sidens indhold

12 nov 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Overtrædelse af meldepligt

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2019.

08 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udeblivelse i ankesag om forældremyndighed

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. juli 2019.

06 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bristede forudsætninger og betaling af renovationsudgifter i lejesag

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en boligforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. august 2019.

05 nov 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om ophævelse af pålæg meddelt efter dom for seksualforbrydelser

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. juli 2019.

05 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anke i sag om erstatning under 20.000 kr. for ulovlig frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. juni 2019.

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af godtgørelsesbeløb i dom

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. juli 2019.

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om tilsidesættelse af udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2019.

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. maj 2019.

29 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vikars erstatningskrav efter trafikulykke på vej til arbejde

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2019 meddelt en vikar tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. juli 2019.

28 okt 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

To sager om besiddelse af en kreditkortkniv

Procesbevillingsnævnet har den 3. oktober 2019 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret og Vestre Landsret henholdsvis den 20. marts 2019 og den 2. april 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende i livsforsikringer

Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juli 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om fremme af udsættelsesforretning trods lejers passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt et boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2019.