Gå til sidens indhold

25 maj 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udstrækning af varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2021 meddelt en arrestant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2021 (S-699-21).

25 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retsvirkningerne af en proforma-aftale om overdragelse af andelsbevis

Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2021 meddelt begge sagens parter tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2020 (BS-39753/2019).

25 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 253, stk. 4, i en børnebortførelsessag

Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2021 meddelt en far tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2021 (BS-4864/2021).

25 maj 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om kast med vand mod togrevisor

Procesbevillingsnævnet har 1. februar 2021 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. oktober 2020 (S-1070-20).

20 maj 2021

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 19. maj 2021

Kendelse i sag: 21/12298

10 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortvisning af sygemeldt skolelærer på Grønland efter adresseændring

Procesbevillingsnævnet har den 7. maj 2021 meddelt en kommune tilladelse til anke til Høje-steret af en dom der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. oktober 2020 (BS-349/2019).

06 maj 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om salær for aflyste retsdage som følge af COVID-19

Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2021 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om salær, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. november 2020 (S-0002-19).

06 maj 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om afvisning af bevisanke

Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2021 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2020 (S-750-19).

06 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om skriftlig behandling af ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 i landsrettens sagsnummer (BS-49917/2020).

04 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med lånoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2020 (B-678-20).

03 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for ulovlig tvangsfiksering i henholdsvis 11 ½ døgn og 4 døgn

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2020 (BS-42615/2019 og BS-42616/2019).

29 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om drab på radiovært i 2018

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2021 (S-642-20).