Gå til sidens indhold

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afregningspriser for gennemførte handler af differencekontrakter

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2022 meddelt tre bankkunder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. juni 2021 i tre sambehandlede sager (B-2060-17, B-2061-17 og B-2062-17).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Skatteretlig sag om periodisering af kursgevinst i kommanditselskab

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2022 meddelt tre kommanditister tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. november 2021 (Landsrettens sambehandlede sager BS-194/2021, BS-199/2021 og BS-200/2021).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatbeskikkelse i sag om erstatning for ulovlig frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2022 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 13. oktober 2021 (BS-31986/2021).

14 feb 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af tillægs- og fællesstraf med kombinationsdom

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2022 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2021 (S-2244-20).

08 feb 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Beslaglæggelse af biler med henblik på tredjemandskonfiskation

Procesbevillingsnævnet har den 3. februar 2022 meddelt tre personer og et leasingselskab tilladelse til kære til Højesteret af fire kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. og 26. november 2021 (henholdsvis S-2093-21, S-1970-21, S-1974-21 og S-2211-2).

26 jan 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Beregning af et areals værdi ud fra den offentliggjorte ejendomsvurdering

V.L.K. af 21. januar 2022 i V.L. B-0416-21 (21/27198).

26 jan 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist tillæg til ejerforeningsvedtægt – tegningsregel ikke opfyldt

V.L.K. af 24. januar 2022 V.L.B.-0440-21 (21/27400).

26 jan 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist at slette fire pantebreve iht. TL § 20 med samme kreditor

V.L.K. af 24. januar 2022 V.L.B.-001-22 (21/28595).

24 jan 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om kompetencefordelingen mellem huslejenævnet og boligretten

Procesbevillingsnævnet har den 21. januar 2022 meddelt den tidligere lejer af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. maj 2021 (BS-45636/2019).

21 jan 2022

Domsresume

Tinglysningsretten

Tinglyst stævning ikke til hinder for tinglysning af udstykninger

V.L.K. af 28. oktober 2021 (21/20687)

21 jan 2022

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om standsning af straffesag på ubestemt tid

Procesbevillingsnævnet har den 20. januar 2022 meddelt et vognmandsfirma tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. september 2021 (S-2124-20).

20 jan 2022

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Selskabsretlig sag om ejerforholdene vedrørende en virksomhed

Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2022 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2021 (BS-33179/2020).