Gå til sidens indhold

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nærmeste pårørende i livsforsikringer

Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juli 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om fremme af udsættelsesforretning trods lejers passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt et boligselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. august 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om Jernbanenævnets hjemmel til at træffe afgørelser

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2019 meddelt Jernbanenævnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juli 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremlæggelse af lægeerklæring

Procesbevillingsnævnet har den 26. august 2019 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. maj 2019.

09 okt 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

10 års fængsel for våbenbesiddelse under bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt et bandemedlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. maj 2019.

03 okt 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Opretholdelse af forvaring af udlænding, der var udvist

Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2019 meddelt en forvaringsdømt udlænding til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. april 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ansættelsesretlige konsekvenser af at udeblive fra en mulighedssamtale

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. juli 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stedbarnsadoption af to børn født af surrogatmor

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dokumentation af revisionsrapporter

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt fem tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. juni 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en virksomhed A tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 14. juni 2019.

26 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Realkreditinstituts adgang til at medtage morarenter på fortrinsstillingen

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en efterstående panthaver til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. august 2019.