Gå til sidens indhold

29 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomshævd over kommunalt ejet område

Procesbevillingsnævnet har den 26. november 2021 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom i tre sager, der er afsagt af Østre Landsret den 18. maj 2021 (BS-27329/2020, BS-27334/2020 og BS-27324/2020).

25 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 19. november 2021 meddelt en arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juni 2021.

16 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Rekonstruktørs habilitet

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2021 (B-65-21).

12 nov 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fortsat varetægtsfængsling i surrogat

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2021 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. september 2021 (S-2411-21).

05 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beregning af procesrente i sag om momsforpligtelse af udtrædelsesvederlag

Procesbevillingsnævnet har den 2. november 2021 meddelt en IT-virksomhed tilladelse til an-ke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. april 2021 (BS-13214/2020).

05 nov 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af tiltaltes kontraanke

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2021 meddelt den tiltalte i en straffesag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2021 (S-1194-21).

02 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ny påstand og anbringender under ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2021 meddelt 3 personer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2021 (BS-194/2021, BS-199/2021 og BS-200/2021).

01 nov 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Beslaglæggelse af biler med henblik på tredjemandskonfiskation

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2021 meddelt to personer og et leasingselskab tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 13. juli 2021 og 14. september 2021 (S-1932-21, S-1702-21 og S-2111-21).

01 nov 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Opfyldelsesværneting efter Bruxelles-I-forordningen

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2021 meddelt et svensk registreret selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 (BS-1737/2020).

01 nov 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Adgang til at prøve lovlighed af indlæggelse efter foranstaltningsdom

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2021 meddelt en foranstaltningsdømt kvinde begrænset tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. juni 2021 (S-1012-21).

29 okt 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Udmåling af ekspropriationserstatning

Procesbevillingsnævnet har den 28. oktober 2021 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. april 2021 (BS-6402/2019).

20 okt 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Videregivelse af fortrolige oplysninger og tjenestemisbrug

Procesbevillingsnævnet har den 14. oktober 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Høje-steret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2021 (S-1695-20).