Gå til sidens indhold

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kæremål om advokatsalær i en større straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. marts 2021 (S-581-21).

17 aug 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af vidnepålæg over for mindreårig i voldssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juni 2021 (S-1248-21).

12 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om berigtigelse af partsbetegnelsen for sagsøgte på minretssag.dk

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2021 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2021 (BS-12099/2021).

07 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger for spirituskørsel

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. marts 2021 (S-1438-20).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af lovvalgsaftale

Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2021 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar 2021(BS- 57450/2019).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved domstolsprøvelse af administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2021 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2021 (BS-10901/2020).

05 jul 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om beslaglæggelse af indestående på pensionskonti

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2021 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. maj 2021 (S-3517-20).

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved afgørelser om barnets bopæl i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2021 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2021 (BS-46374/2020).

29 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tilbagehold i købesummen i tilfælde af vanhjemmel ved køb af fast ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2021 meddelt en forening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. december 2020 (BS-10378/2020).

25 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af den aftalte leje

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2021 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. oktober 2020 (BS-43585/2019).

25 jun 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om overtrædelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer i december 2020

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2021 meddelt en arrangør og 19 deltagere i et arrangement tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Retten i Holstebro den 8. april 2021 (1-982/2021).

25 jun 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Betaling af dækningsafgift for et lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2021 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. december 2020 (BS-17113/2019).