Gå til sidens indhold

27 jan 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for indbliksgener

Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2020 meddelt Vejdirektoratet tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 14. oktober 2019.

27 jan 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Væsentlig misligholdelse af en agenturaftale

Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2020 meddelt en handelsagent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. november 2019.

27 jan 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om genindsættelse af en forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2020 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 13. september 2019.

24 jan 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Pligt til prøvelse af fordring, der ikke vil kunne opnå dividende

Procesbevillingsnævnet har den 23. januar 2020 meddelt et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. november 2019.

20 jan 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beslutning om ændring af fordelingstal på generalforsamling i ejerforening

Procesbevillingsnævnet har den 16. januar 2020 meddelt en ejerforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2019.

17 jan 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om udlevering af sagsakter

Procesbevillingsnævnet har den 16. januar 2020 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. oktober 2019.

17 jan 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Slagteridrift uden miljøgodkendelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. januar 2020 meddelt et selskab og en direktør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. juli 2019.

23 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse af en udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt Rigspolitiet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. oktober 2019.

23 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Genindsættelse af en forvaringsdømt

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Grønlands Landsret den 8. oktober 2019.

20 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en arbejdsskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2019 meddelt et forsikringsselskab som mandatar for en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. oktober 2019.

20 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Yderligere en sag om download og fildeling af filmværk

Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2019 meddelt en borger tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Retten i Viborg den 17. september 2019.

20 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om skatteunddragelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. august 2019.