Gå til sidens indhold

02 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om billigelse af terror

Procesbevillingsnævnet har den 30. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2019

30 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Hvilken årsopgørelse skal anvendes ved afgørelse om fri proces?

Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2019 meddelt et ægtepar tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. juni 2019.

27 aug 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvist sletning af udlæg efter TL § 20

V.L.K. af 27. august 2019 V.L. B-0308-19 (8206.2019.27).

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse af differencekrav i personskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2019.

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udbetaling af forsikringssum til nærmeste pårørende

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. maj 2019.

27 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i en sag om eksklusion

Procesbevillingsnævnet har den 26. august 2019 meddelt to tidligere andelshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. maj 2019.

26 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Dødsbos påberåbelse af kreditaftalelovens § 48, stk. 2

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt et dødsbo tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. marts 2019

26 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremkomst af påkravsskrivelse i andelsboligforhold

Procesbevillingsnævnet har den 22. august 2019 meddelt en andelshaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juli 2019.

22 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

RUT-registerets forenelighed med EU-retten

Procesbevillingsnævnet har den 21. august 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. maj 2019.

15 aug 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelsesområdet for appelbegrænsningsreglen i retsplejelovens § 453

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2019.

15 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om proportionaliteten af varetægtsfængsling af udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni, 25. juli og 7. august 2019.

15 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Mundtlig kæremålsbehandling

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019.