Gå til sidens indhold

26 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Kontradiktion i en foranstaltningssag

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2024 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2023 (S-3085-23).

23 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om afsvækkelse af formodningen for et patents gyldighed

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2024 meddelt to selskaber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. december 2023 (BS-5667/2023, BS-7310/2023 og BS-27713/2023).

15 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældremyndighed, bopæl og samvær for to børn på henholdsvis 3 og 6 år

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. oktober 2023 (BS-30718/2023).

13 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Prøvelse af bestemmelser om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2024 meddelt en statsløs palæstinenser fra Libanon tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. november 2023 (S-1780-23).

12 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Søgsmålsfrist for afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2023 (BS-17897/2023).

12 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af letbane

Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2024 meddelt fire lodsejere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. oktober 2023 (BS-6015/2022, BS-6105/2022, BS-6158/2022 og BS-6160/2022).

05 feb 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dyrevelfærd og formalitetsindsigelser ved bevisførelse

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2024 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. oktober 2023 (S–2535–22).

02 feb 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om sammenligningsgrundlaget for lejen i småhuse

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2024 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. november 2023 (BS-33399/2023).

26 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om varsling af dagsgebyrer over for enkeltmandsvirksomheder

Procesbevillingsnævnet har den 25. januar 2024 meddelt Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. november 2023 (B-0202-23).

26 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udlevering til strafforfølgning i Moldova

Procesbevillingsnævnet har den 25. januar 2024 meddelt en rumænsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. november 2023 (S-2609-23).

25 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af mindreårig på gerningstidspunktet, der var født i landet

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. oktober 2023 (S-1110-23).

17 jan 2024

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejere af ejendomme havde forvekslet matrikelnumre

V.L.K af 17. januar 2024 V.L. B-0261-23 (23/37685).