Gå til sidens indhold

23 jun 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om voldtægt og udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2023 meddelt en ung mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. december 2022 (S-779-22).

23 jun 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fremme af terrorvirksomhed

Procesbevillingsnævnet har den 22. juni 2023 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. december 2022 (S-2504-22).

20 jun 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Stalking

Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højeste-ret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2023 (S-2298-22).

20 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forsikringsselskabs adgang til regres pga. urigtige risikooplysninger

Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2023 meddelt en forsikringstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2022 (BS-40530/2021).

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Krav om beskatning efter forskerskatteordningen

Procesbevillingsnævnet har den 26. maj 2023 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2022 (BS-25576/2021).

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af dom anket delvist inden fuldbyrdelsesfristens udløb

Procesbevillingsnævnet har den 8. juni 2023 meddelt en debitor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2023 (B-746-22).

09 jun 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retsfortabende passivitet

Procesbevillingsnævnet har den 8 juni 2023 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en deldom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. september 2022 (BS-26272/2021).

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/19913

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 22/09871

01 jun 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 1. juni 2023

Kendelse i sag: 23/13900

31 maj 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag fra kommune på ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2023 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. oktober 2022 (BS-30324/2021).

16 maj 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist aflysning af ejerpantebrev

V.L.K. af 16. maj 2023 V.L.B.-0066-23 (23/10891)