Gå til sidens indhold

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udsættelse af erstatningssag om ekspropriation

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt en ejendomsejer (et selskab) tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. november 2020 (BS-21144/2020).

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om boligorganisationen eller en afdeling heraf var rette sagsøgte

Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2021 meddelt en boligorganisation tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. november 2020. (BS-21241/2019).

13 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Bortadoption

Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2021 meddelt de biologiske forældre til en bortadopteret dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. november 2020 (BS-27765/2020).

11 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Klageberettiget efter planloven og Århus-konventionen

Procesbevillingsnævnet har den 8. januar 2021 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. juni 2020 (BS-634/2019).

22 dec 2020

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 2. december 2020

Kendelse i sag K-111-20

18 dec 2020

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse den 23. oktober 2020

Kendelse i sag G-065-20

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om beslaglæggelse af råbånd

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en medievirksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. oktober 2020 (S-1694-20).

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Teleobservation til brug for forkyndelse

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2020 (S-2749-20). Afgørelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen U 2021.131 Ø.

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2020 (S-1754-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om vidnefritagelse af børn i straffesager

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt to tiltalte forældre og to forurettede mindreårige børn tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2020 (S-2738-20, S-2764-20 og S-2765-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om kære af kendelse om at forblive iført håndjern under retsmøde

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. juli 2020 (S-1305-20).

17 dec 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om skønsmands underretning og habilitet i transportskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2020 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2020 (BS-29376/2020).