Gå til sidens indhold

20 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Materiel retskraft

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2019.

20 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfiksering i ni måneder

Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2019 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2019.

17 dec 2019

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejererklæring efter TB § 42 kunne ikke vedrøre en hel ejendom

V.L.K. af 17. december 2019 V.L.B.-0386-19 (8206.2019.38)

17 dec 2019

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvisning af matrikulær ejendomsberigtigelse

V.L.K. af 17. december 2019 V.L.B.-0373-19 (8206.2019.34)

16 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvangsfuldbyrdelse af dom fra Arbejdsretten

Procesbevillingsnævnet har den 13. december 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2019.

16 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling efter udlændingeloven af litauisk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2019 meddelt en litauisk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2019.

16 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Interessekonflikt for bistandsadvokat

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. september 2019.

16 dec 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til 7 bærere af efternavnet Ørsted i en ankesag for Højesteret

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 6. december 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt syv bærere af efternavnet Ørsted fri proces til en ankesag for Højesteret.

11 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om udmeldelsesbegrænsning i et fagforbunds vedtægter

Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2019 meddelt et tidligere medlem af et fagforbund tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2019.

09 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningssvar for skade på ledninger i forbindelse med grøfteoprensning

Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2019 meddelt en ledningsejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. oktober 2019.

06 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om værneting og lovvalg

Procesbevillingsnævnet har den 5. december meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2019.

04 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om affaldsgebyr

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2019 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. august 2019.