Gå til sidens indhold

08 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tolkebistand i sag om fortsat varetægtsfængsling af georgisk mand

Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2019.

18 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retlig interesse i domsafsigelse, når Ankestyrelsen har genoptaget sagen

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. april 2019.

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af kæreskrift i en fogedsag

Procesbevillingsnævnet har den 12. juli 2019 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2019.

17 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om domstolsprøvelse af en indlæggelse i henhold til en foranstaltningsdom

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. april 2019.

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvistforum ved isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2019 meddelt en entreprenør og en underentreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. februar 2019.

09 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vindikation af bil mistet ved underslæb

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en oprindelig bilejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2019.

09 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til en række husejere i en sag om hjemfaldspligt mod en kommune

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 3. juli 2019 i medfør af retsplejelovens § 329 meddelt en række husejere fri proces til en retssag om hjemfaldspligt mod Københavns Kommune

03 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til tre sagsøgte i sager om ulovlig fildeling

Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces har den 2. juli 2019 meddelt fri proces efter retsplejelovens § 328 til tre sagsøgte i sager om erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker.

02 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bistand ulovlig indrejse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. februar 2019.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om afbrydelse af forældelse ved erkendelse af forpligtelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2018.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar eller forsikringsdækning

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. marts 2019.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Efterbetaling af husleje og mulig forældelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. april 2019.