Gå til sidens indhold

04 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Misbrug af NemID i forbindelse med lånoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2021 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2020 (B-678-20).

03 maj 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for ulovlig tvangsfiksering i henholdsvis 11 ½ døgn og 4 døgn

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en mand tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2020 (BS-42615/2019 og BS-42616/2019).

29 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om drab på radiovært i 2018

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2021 (S-642-20).

26 apr 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Udlæg kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 eller stk. 2

V.L.K. af 26. april 2021 V.L.B.-0101-21 (21/08059).

23 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Betingelser for rettidig modtagelse af kæreskrift

Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2021 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 22. oktober 2020 (V.L. B-0432-20).

23 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ejendomsmægleres salærkrav efter formidlingsaftalers ophør

Procesbevillingsnævnet har den 22. april 2021 meddelt to ejendomsmæglervirksomheder tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. oktober 2020 (BS-30359/2019) henholdsvis af Østre Landsret den 20. oktober 2020 (BS-9343/2020).

20 apr 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Matrikulær ændring – rettighedsopgør

V.L.K. af 25. marts 2021 V.L.B.-0012-21 (20-03408).

19 apr 2021

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse 5. marts 2021

Kendelse i sag: 21/04954

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i voldtægtssag

Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2021 meddelt en forurettet tilladelse til anke til Højesteret af en afgørelse om tortgodtgørelse i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. sep-tember 2020 (S-1876-20).

12 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Overdragelse af ophavsrettigheder i musikforlagsaftaler

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt medlemmerne af en musikgruppe tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2020 (BS-52032/2019).

12 apr 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af tyrkisk statsborger født og opvokset i Danmark

Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2021 meddelt en tyrkisk statsborger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. november 2020 (S-195-20).

08 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse af merudgifter ved udsættelse af en sag grundet Covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en part i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 (BS-105/2021).