Gå til sidens indhold

02 dec 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om mandatsvig og bestikkelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. november 2019 meddelt to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. juli 2019.

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Påbud om blokering for adgang til domænenavn

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en domæneadministrator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. september 2019.

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Anvendelse af retsplejelovens § 389 a i konkurssager

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt to fordringshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. september 2019.

02 dec 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatpålæg til advokat

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2019 meddelt en advokat henholdsvis tilladelse og begrænset tilladelse til kære til Højesteret af to afgørelser, der er truffet af Vestre Landsret den 20. september 2019 og den 10. oktober 2019.

29 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelse, når der i stævningen er taget forbehold for yderligere krav

Procesbevillingsnævnet har den 28. november 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. oktober 2019.

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om erhvervelse af ejendomsret ved hævd

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt to indstævnte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. september 2019.

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af gældssaneringskendelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2019 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. september 2019.

25 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremålsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2019 meddelt to borgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2019.

21 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afbrydelse af forældelsesfristen efter reglerne om procesunderretning

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2019 meddelt en advokat og en advokatvirksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2019.

21 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i sager om deling af sexvideoer

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2019 meddelt en forurettet mand tilladelse til anke til Højesteret af to afgørelser om tortgodtgørelse i to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 24. september 2019.

18 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om negativ retskraft

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2019 meddelt et konsulentfirma tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2019.

18 nov 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om genoptagelse af patientskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2019 meddelt boet efter A tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. juli 2019.