Gå til sidens indhold

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stedbarnsadoption af to børn født af surrogatmor

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Landsskatterettens og Skatteministeriets departements kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt en række virksomheder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dokumentation af revisionsrapporter

Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2019 meddelt fem tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. juni 2019.

27 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en virksomhed A tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 14. juni 2019.

26 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Realkreditinstituts adgang til at medtage morarenter på fortrinsstillingen

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en efterstående panthaver til-ladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. august 2019.

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om tilladelse til vidneafhøring af socialrådgiver i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. maj 2019.

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af anke efter udeblivelse i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 17. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. maj 2019.

26 sep 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Medvirken til ophavsretskrænkelser

Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2019.

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ekstinktion af frihedshævd

Procesbevillingsnævnet har den 23. august 2019 meddelt ejeren af en fast ejendom begrænset tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. marts 2019.

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om forrentning af erstatning i anledning af patientskade

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2019 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2019.

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om produktansvar for en personskade

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en dreng tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. juni 2019.

25 sep 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om mangler ved fast ejendom

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2019 meddelt en appellant tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. juni 2019.