Gå til sidens indhold

08 apr 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse af merudgifter ved udsættelse af en sag grundet Covid-19

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en part i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2021 (BS-105/2021).

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afsættelse af kurator i et konkursbo

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af fire beslutninger og en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 16. november 2020 og den 1. december 2020 (B-708-20).

30 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om værneting efter Lugano-konventionen

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. januar 2021 (BS-46875/2020-VLR)

30 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om anvendelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2020 (V.L. S-0411-20)

29 mar 2021

Domsresume

Tinglysningsretten

Ejerpantebrev kunne ikke slettes efter tinglysningslovens § 20

V.L.K. af 26. marts 2021 V.L.B.-0031-21 (21/01614).

15 mar 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om advokatsalær i hævet fildelingssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2021 meddelt en beskikket advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2021 (BS-547/2021).

08 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning

Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2021 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. september 2020 (S-1327-20).

04 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning af EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. oktober 2020 (S-1526-20).

01 mar 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for ulovlig besiddelse af 25 år gammelt sprængstof

Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2021 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. august 2020 (S-3426-19).

15 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afgørelser i fildelingssager

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en borger og et selskab tilladelse til kære til Østre Landsret af henholdsvis en beslutning om at afvise genoptagelse af en fildelingssag og fem kendelser om at afvise fogedsager, der udspringer af fildelingssager, fra to forskellige byretter.

15 feb 2021

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Rumaflytning

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2020.

12 feb 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Arbejdsskadesag vedrørende tidligere udsendt soldat

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en tidligere udsendt soldat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. november 2020 (BS-59154/2019).