Gå til sidens indhold

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om opretholdelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forvaringsdømt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. maj 2020 (S-847-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning mellem erhvervsevnetabserstatning og POEA-kompensation

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. marts 2020 (BS-5552/2019).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gyldigheden af en konkurrenceklausul

Procesbevillingsnævnet har den 27. august 2020 meddelt en forhenværende selskabsejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. juni 2020 (BS-18079/2020).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om politiassistent utilsigtede afgivelse af skud

Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2020 meddelt en politiassistent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 20120 (S-2215-19).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Part, der havde fri proces, pålagt at erstatte statskassens udgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2020 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. april 2020 (B-33-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forbud mod TV2’s visning af skjulte optagelser fra plejehjem

Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2020 meddelt en ansvarshavende redaktør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. juni 2020 (BS-13970/2020)

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnets kompetence i en fogedsag

Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2020 meddelt en borger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. maj 2020. (B-212-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om råb af ”corona” og host mod to politibetjente

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. juni 2020 (S-0831-20).

12 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Begreberne behandlingsteknik og -metode i patientskadesag

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. marts 2020. (BS-26380/2019).

05 okt 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Supplerende rejsesalær til grønlandske forsvarere

Procesbevillingsnævnet har den 2. oktober 2020 meddelt to forsvarere tilladelse til kære til Højesteret af beslutninger om salær, der er truffet af Grønlands Landsret den 23. april 2020 (K 051/20) og den 17. juni 2020 (K 087/20)

01 okt 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nyt syn og skøn ved anden skønsmand

Procesbevillingsnævnet har den 23. september 2020 meddelt tre forsikringsselskaber tilladel-se til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2020 (BS-5330/2020).

29 sep 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Download og fildeling af beskyttede filmværker

Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2020 meddelt to selskaber og en række borgere appeltilladelser til begge landsretter af en række domme og kendelser, der er afsagt af flere forskellige byretter.