Gå til sidens indhold

14 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Valg af værge

Procesbevillingsnævnet har den 13. august 2020 meddelt en plejemor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2020 (BS-56919/2019).

12 aug 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om fremme af grønlandsk straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. februar 2020 (K 098/19).

12 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Regulering af vandløb og prøvelse af påbuds vilkår om udbedring

Procesbevillingsnævnet har den 2. juli 2020 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. marts 2020 (BS-10505/2017).

10 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om gæsteprincippet

Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2020 meddelt en ejer af en ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2020 (BS-5280/2020).

03 aug 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Eksklusion af andelshaver

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt en andelshaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2020. BS-43482/2018.

08 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af sagsomkostninger i en sag om erstatning efter trafikuheld

Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2020 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til sær-skilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2020 (BS-16173/2018).

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om beskatning af autocamper

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt en skatteyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2. april 2020 (BS-40927/2018).

07 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om et retsforhold kunne anses for internationalt

Procesbevillingsnævnet har den 6. juli 2020 meddelt et fragtfirma tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2020 (BS-14802/2019).

06 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fastsættelsen af sagsomkostninger i en entreprisesag

Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2020 meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2020. Landsrettens sagsnr., BS-29913/2018-VLR.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Pantefogedudlæg i indestående på klientkonto

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2020 meddelt en person tilladelse til kære til Højeste-ret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. april 2020.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Forsvareres adgang til aktindsigt i politimateriale om bandetilknytning

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2020.

02 jul 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelsen for drabsforsøg med baggrund i en bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2020 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. februar 2020.