Gå til sidens indhold

06 mar 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffen for ophold i et konfliktområde i Syrien

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. november 2018.

04 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stemmeret i en rekonstruktionssag

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. september 2018.

22 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning i forbindelse med onlinespil

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2019 meddelt en spiludbyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. december 2018.

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Den momsretlige kvalifikation af parkeringsafgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt et parkeringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. september 2018.

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Gældsstyrelsens retlige interesse i konkursdekret

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt Gældsstyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. december 2018

18 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Beregning af boafgift hvor oprettet fond i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 1. februar 2019 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2018.

14 feb 2019

Domsresumé

Tinglysningsretten

Afvisning af ejererklæring

V.L.K. af 14. februar 2019 V.L.B.-0541-18 (8206.2018.49)

14 feb 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udvisning af en EU-borger

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. november 2018.

12 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatnævnets inddrivelse af sagsomkostninger

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt en forhenværende advokat og et selskab tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret og Østre Landsret henholdsvis den 15. oktober og den 5. december 2018.

01 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erhvervsevnetabserstatning til deltidsarbejdende

Procesbevillingsnævnet har den 31. januar 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2018.

31 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning efter dom på 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. oktober 2018.

31 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

EU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2019 meddelt en kreditor i et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. september 2018.