Gå til sidens indhold

31 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning efter dom på 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. oktober 2018.

31 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

EU-støttemidler til landbrugsvirksomhed under konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2019 meddelt en kreditor i et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. september 2018.

30 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophavsretlig beskyttelse af en gummistøvle

Procesbevillingsnævnet har den 18. januar 2019 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. oktober 2018.

24 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om betydningen af skattemæssig omkvalificering

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2018 meddelt den færøske skat-temyndighed, TAKS, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. august 2018.

23 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afbrydelse af forældelse ved forhandlinger

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2019 meddelt en boligadministration tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. oktober 2018.

22 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Fastsættelse af længstetid ved foranstaltning uden længstetid

Procesbevillingsnævnet har den 15. januar 2019 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. august 2018.

21 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

For sen indgivet anke i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 10. januar 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. august 2018.

16 jan 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Oprejsningsbevilling i konkurskarantænesag forkyndt i Statstidende

Procesbevillingsnævnet har den 28. december 2018 meddelt en forhenværende direktør for et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. oktober 2018.

02 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Liveblogging fra en straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. november 2018.

02 jan 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Generhvervelse af førerretten efter lovændring om hashkørsel

Procesbevillingsnævnet har den 28. december 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2018.

12 dec 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Aflysning af servitutter

V.L.K. af 12. december 2018 V.L.B.-0491-18 (8206.2018.50)

29 sep 2018

Domsresumé

Tinglysningsretten

Digital underskrift på pdf-dokument

V.L.K. af 29. september 2018 V.L.B.-0340-18 (8206.2018.33).