Gå til sidens indhold

26 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om dommers inhabilitet i sag om erstatning for strafferetlig forfølgning

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2020 meddelt syv erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. januar 2020.

24 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afslag på anketilladelse til Højesteret i sag om download og fildeling

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2020 meddelt et selskab afslag på tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. april 2020.

12 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fremlæggelse af skønserklæringer

Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2020 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. april 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tiltaltes påstand efter anklagemyndighedens anke

Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. januar 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Henvisning af sag om isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en skønsindstævnt virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. januar 2020.

11 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for indrejse i strid med et indrejseforbud

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2020 meddelt en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. marts 2020.

03 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om grov vold med døden til følge

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. januar 2020.

03 jun 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling indtil ankedom og proportionalitet

Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2020.

29 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om huslejenævnets kompetence

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. februar 2020

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Lejers indsigelse pr. mail mod opsigelse af lejemål

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en boligforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. april 2020.

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Partsedition i patentsag

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. marts 2020.

27 maj 2020

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

For sen kære af byrettens dom om afvisning

Procesbevillingsnævnet har den 25. maj 2020 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. februar 2020.