Gå til sidens indhold

02 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udvisning for bistand ulovlig indrejse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en tiltalt begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. februar 2019.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om afbrydelse af forældelse ved erkendelse af forpligtelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2018.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar eller forsikringsdækning

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. marts 2019.

01 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Efterbetaling af husleje og mulig forældelse

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. april 2019.

28 jun 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Den omkostningsmæssige betydning af et vidnes udeblivelse i en straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2019.

28 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning i konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt en forhenværende ejer af et nu konkursramt selskab begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 2019.

27 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i forligt sag

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for et medlem tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 18. marts 2019

21 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om ekspropriation

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt et færøsk selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2018.

19 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Norsk advokat rettergangsfuldmægtig

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt en norsk advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. februar 2019.

17 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fradrag i fleksløntilskud efter erstatning

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en funktionær tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. marts 2019.

14 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

De svenske skattemyndigheders konkursbegæring mod dansk statsborger

Procesbevillingsnævnet har den 12. juni 2019 meddelt de svenske skattemyndigheder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2019.

14 jun 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab

Procesbevillingsnævnet har den 13. juni 2019 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. marts 2019.