Gå til sidens indhold

14 dec 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Strafudmåling i sag om hærværk på Asger Jorn-maleri

Procesbevillingsnævnet har den 13. december 2023 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. august 2023 (S–0596–23).

11 dec 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling i medfør af hjemrejseloven

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2023 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. november 2023 (S-2875-23 og S-2846-23).

08 dec 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling på unddragelsesfare og kollusionsfare

Procesbevillingsnævnet har den 6. december 2023 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. november 2023 (S-3002-23).

08 dec 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Godtgørelse for forskelsbehandling

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2023 meddelt en arbejdssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. oktober 2023 (BS-14687/2023).

04 dec 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Pantebrev kunne tinglyses på trods af tinglyst pantsætningsforbud

V.L.K. af 29. juni 2023 V.L.B.-0093-23 (23/11972).

27 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Leasingtageres partsstatus i sager om konfiskation af den leasede bil

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2023 meddelt en leasingtager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. september 2023 (S-0367-23).

27 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om det økonomiske opgør efter en interessents konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2023 meddelt en interessent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2023 (BS-25190/2022).

27 nov 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 22. november 2023

Kendelse i sag: 23/44057

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Brug af lydoptagelser fra infiltration i et fængsel som bevis

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. september 2023 (S-1893-23).

23 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse i sag om vold i forbindelse med trafikken

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2023 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. august 2023 (S-1379-22).

21 nov 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophør af sameje ved frivillig auktion

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2023 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. september 2023 (B-319-23).

21 nov 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Dommers inhabilitet i sag om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling

Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2023 (S-1845-21).