Gå til sidens indhold

12 jan 2024

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Varetægtsfængsling på kollussionsfare i samlet knap 3 år

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt en tiltalt person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. november 2023 (S-3071-23).

12 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for krav mod kautionist

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt et realkreditinstitut tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. august 2023 (BS-8278/2022).

12 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt en kvinde tilladelse til kære til Hø-jesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2023 (BS-35652/2023).

12 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om frister for administrativ frihedsberøvelse

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2024 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. november 2023 (S-3004-23).

02 jan 2024

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om fradrag i ægtefællebidrag for udgifter til husleje mv.

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2023 i afdelingen for appeltilladelser til landsretten vedrørende familierettens afgørelser meddelt en bidragsbetaler tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom, der er afsagt af Familieretten i Sønderborg den 6. november 2023 (BS-46185/2023).

28 dec 2023

Domsresume

Den Særlige Klageret

Kendelse af 28. december 2023

Kendelse i sag: 23/50721

22 dec 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om udvisning og afledt opholdsret

Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2023 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2023 (S-0626-23).

22 dec 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar efter en kvindes selvmord

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2023 meddelt et bo efter en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. november 2023 (BS-30466/2022).

21 dec 2023

Domsresume

Tinglysningsretten

Skøde til kirker kunne ikke tinglyses med menighedsrådenes cvr-numre

V.L.K. af 15. december 2023 V.L.B.-0358-23 (23/40974).

21 dec 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Om adgang til at kære kendelse om dørlukning

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2023 meddelt en journalist tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. november 2023.

21 dec 2023

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Ulovlig beskæftigelse af udlænding

Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2023 meddelt tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2023 (S-2115-22).

15 dec 2023

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Kommunes betaling for borgers institutionsophold

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2023 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. juni 2023 (BS-39043/2022).