Gå til sidens indhold

30 apr 2015

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist opdeling i ejerlejligheder

V.L.K. af 30. april 2015 V.L.B.-0404-15 (8206.2015.4)

24 apr 2015

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist delskøde

V.L.K. af 24. april 2015 V.L.B.-0030-15 (8206.2014.81)

26 feb 2015

Domsresume

Tinglysningsretten

Afvist skadesløsbrev med pant i el-producerende solcelleanlæg

V.L.K. af 26. februar 2015 V.L. B-2476-14 (8206.2014.78)

15 jan 2015

Domsresume

Tinglysningsretten

Digitalisering af ejerpantebrev

V.L.K. af 15. januar 2015 V.L.B-2356-14 (8206.2014.69).

29 sep 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Anmeldelse afvist pga. fuldstændigt cpr-nummer i bilag

V.L.K. af 29. september 2014 Sag 1728/2014 (8206.2014.47)

23 sep 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Servitut skulle anmeldes som påtegning til allerede tinglyst servitut

V.L.K. af 23. september 2014 Sag 1825/2014 (8206.2014.52)

29 aug 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Krav om tingbogsmæssig legitimation for ægtefælle, der sad i uskiftet bo

V.L.K. af 29. august 2014 V.L.B.-1732-14 (8206.2014.45)

22 aug 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Forhøjelse af pantstiftende beløb

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-1529-14 (8206.2014-42)

22 aug 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Underskriftsforhold menighedsråd

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-1627-14 (8206.2014.41).

22 aug 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Notering af ændring fra K/S til I/S

V.L.K. af 22. august 2014 V.L.B.-14304-14 (8206.2014.39)

23 jun 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Pant i solanlæg

V.L.K. af 23. juni 2014 V.L.B.-0823-14 (8206.2014.16).

16 jun 2014

Domsresume

Tinglysningsretten

Dokumentation for tegningsregler ved registrering af tinglysningsfuldmagt

V.L.K. af 16. juni 2014 V.L.B.-0808-14 (8206.2014.15)